Nå får Trøndelag 350 nye forsvarsstillinger

Kjevik legges ned og Luftforsvarets skolesenter flyttes til Værnes.

Endelig. Onsdag kunne endelig stortingspolitikerne presentere en løsning for langtidsplanen for Forsvaret og neste års forsvarsbudsjett. Bildet viser norske soldater i Nord-Trøndelag under militærøvelsen Cold Response sist vinter.  Foto: RICHARD SAGEN

Saken oppdateres.

Det er klart etter at forsvarsforhandlingene endelig er i mål på Stortinget og et flertall sikrer enighet om langtidsplanen for Forsvaret.Frem mot 2025 skal dermed Luftforsvarets befalsskole, Luftforsvarets tekniske skole og avdeling for teknologibasert læring, flyttes til Værnes.

- Nå kan flaggene gå til topps både i Stjørdal og Trondheim, jubler Elin Agdestein.

Skjermer for HV-kutt

Høyres medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, var tirsdag lettet over at Venstre og KrF til slutt gikk med å øke neste års forsvarsbudsjett med nesten 390 milioner kroner. I bytte gikk regjeringspartiene med på å skjerme HV mot kutt i 2017.

LES OGSÅ: Skjermer HV i ett år

- Med samlingen av Luftforsvarets skole- og utdanningsvirksomhet på Værnes samlokaliserer hovedtyngden av Luftforsvarets aktivitet til Trøndelag og gir regionen rundt 350 nye stillinger i Forsvaret frem mot 2025, sier Agdestein.

Skjer over tid

Ifølge regjeringens langtidsplan skal deler av flyttingen fra Kjevik skje relativt raskt. Sjef for Værnes garnison, Ebbe Deraas, hadde tirsdag ikke fått informasjon om tidsplanen for flytting. Han er forberedt på at det vil være en krevende prosess, og at det vil ta noe tid.

- Jeg er glad for at Værnes er prioritert nå. Sett fra mitt ståsted er det bra med en avklaring om hva som skjer, sier Deraas.

Han understreker at både garnisonen og lokalsamfunnet er innstilt på å gjøre hva de kan for å få dette til på en bra måte. Han er også glad for at sjøheimevernet er berget frem til en landmaktstudie er klar.

- Dette er noe som har bekymret meg. Jeg håper at det også blir resultatet når landmaktstudien er klar, sier Deraas

- Bare å jobbe mot det som kommer

Ap-politiker og stjørdaling Ingvild Kjerkol snakker om hvor viktig det er at Forsvaret vet å benytte seg av de 3500 da store Værnes garnison, som ligger sentralt i Stjørdal.

- I Stjørdal og Trøndelag er det bare å jobbe mot det som kommer. Disse grepene kommer til å tydeliggjøre Trøndelag som forsvarsregion i mange år fremover, sier hun.

Kjerkol snakker om mobiliseringen rundt flere av basene som ble foreslått nedlagt, blant annet Kjevik, men understreker at det var viktig med en avgjørelse nå.

LES OGSÅ: Bygger kampflybase for ti millioner om dagen

- Deler av planen ble lagt i forrige langtidsplan. Da ble Ørland hovedbase for F-35-flyene. Nå kommer flere funksjoner til Værnes som en følge av dette, det må vi trønderne være fornøyde med. Det er naturlig å samle disse funksjonene i Trøndelag. Dette er et nasjonalt oppdrag som vi i Trøndelag kommer til å levere godt på, sier Kjerkol.

Jubel fra Sp-ordfører

Mens Senterpartiet står utenfor forsvarsavtalene mellom regjeringspartiene og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad signaliserer at de heller ikke er tilfredse med neste års forsvarsbudsjett, er hennes partifelle og stjørdalsordfører, Ivar Vigdenes, fornøyd med en avklaring omkring Værnes.

- Vi kunne ikke håpet på noe mer enn dette i denne sammenhengen, sier Vigdenes.

LES OGSÅ: Her vil amerikanerne stasjonere 300 soldater

Han retter en stor takk til alle som har stått på for å synliggjøre fordelene ved å satse på Værnes, så vel stortingspolitikere som lokale politikere og andre, som har jobbet for å få til flyttingen fra Kjevik til Værnes.

- Dette er kjempebra for oss. Det er ingen tvil om noe annet. Samtidig er også rammene styrket for landmaktstudien som kommer, sier Vigdenes.

Forsvarssjefen positiv

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gikk enda lenger med å samle skoleavdelinger på Værnes i sitt fagmilitære råd. Til NTB sier forsvarssjefen at han er fornøyd med at Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i langtidsplanen for Forsvaret og at de elementer som er forhandlet inn i innstillingen er finansiert.

LES OGSÅ: Forsvarsministeren: – Svært glad for enigheten

– Innstillingen fokuserer på å få det Forsvaret vi har i dag til å virke, gjennom å ta inn etterslep på vedlikehold og etterfylle lagrene slik at reaksjonsevnen og utholdenheten styrkes. Samtidig økes aktiviteten i den operative delen av Forsvaret. Beslutningen sikrer viktige investeringer i nye kampfly, ubåter og overvåkingsfly som gir Forsvaret relevant kampkraft for fremtiden, sier han.

Forsvarsavtalen
  • Regjeringspartiene Høyre og Frp er enige med Arbeiderpartiet om Forsvarets langtidsplan (LTP). Avtalen innebærer blant annet at flystasjonen på Andøya legges ned og at det altså ikke blir delt løsning med Evenes.
  • Samarbeidspartiene Venstre og KrF støtter ikke planen, men stiller seg bak forsvarsbudsjettet for 2017, som er første år i LTP.
  • Budsjettavtalen betyr 300 millioner kroner ekstra til Forsvaret neste år, samt omdisponeringer på 90 millioner.
  • 140 millioner kroner går til å opprettholde Kystjegerkommandoen i Harstad.
  • For øvrig går ekstra penger til reservedeler, ammunisjon og vedlikehold i Hæren (90 millioner), mer øving og aktivitet i Heimevernet (91 mill.), styrking av staben ved HV-16 og HV-17 (17 mill.), Sjøheimevernet (10 mill.) og HV-11 Setnesmoen (15 mill.), opprettholde to korps (7 mill.), andre tiltak (2 mill.).
  • Dette betyr at Sjøheimevernet, kystjegerne, forsvarskorpsene og HV-11 og basen på Setnesmoen består i denne omgang.
  • Bell-helikoptrene blir ikke flyttet fra Bardufoss til Rygge før Forsvarets egen landmaktutredning er klar og eventuelt gir en anbefaling om dette.
  • De store investeringene til 52 nye kampfly, fire nye ubåter og nye overvåkingsfly ligger fast.
  • Kilde: NTB
På forsiden nå