Disse veiene og togstrekningene rammes av flom i Trøndelag

Uværet setter sine spor i landsregionen og får konsekvenser for samferdselen.

Saken oppdateres.

Rørosbanen mellom Singsås og Langlete er fortsatt stengt etter en avsporing mandag. Meråkerbanen mellom Hell og Storlien er også stengt på grunn av fare for skred.

NSB skriver på sine nettsider at man må regne med forsinkelser og innstillinger. Det blir satt opp og taxi på den innstilte strekningen.

Et tog sporet av ved Singsås på Meråkerbanen mandag morgen. Strekningen er fremdeles stengt.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

 

Det er fremdeles veier i Trøndelag som er stengt eller har redusert fremkommelighet på grunn av de store nedbørsmengdene som har kommet de siste dagene

E6 ble stengt sør for Horg i Melhus på grunn av skred mandag ettermiddag. Trafikken blir regulert med lys på stedet, og ett felt er åpent. Vegen blir mest sannsynlig ikke åpna tirsdag.


LES MER: Det er usikkert når E6 kan åpnes helt for trafikk igjen

Fylkesvei 490 i Meldal har ett felt stengt på grunn av jordras.

Ved Gjølme på E39 er veien åpen, men også her skal vegvesenet ha befaring. Grøftene på stedet fylles opp med masse og man vil forsøke å løse problemet.

Fylkesvei 950 over Gevingåsen vil bli stengt frem til cirka 18 00 tirsdag kveld. Sikringsarbeidet er mer omfattende enn først antatt.

Fylkesvei 14 ved Måvika, sør for Roan, er stengt på grunn av steinras. Geolog har vært på stedet, og vurderer at det er nødvendig med fjellrensk. Vegen er holdes stengt til ytterligere kontroller er utført. For persontransport er det satt opp båtskyss.

Fylkesvei 192 i Mosvik er fremdeles stengt. Det skal gjøres drenering på stedet. Veien åpner i løpet av onsdag.

Fylkesvei 30 ved Bjørga er delvis stengt etter et isras. Entreprenør er sendt til stedet.

Fylkesvei 65 ved Storås er ett felt steng på grunn av oversvømmelse. Strekningen som er rammet er Storåsbakkene.

Fylkesvei 700 Kjerstad og Ramberget, mellom Berkåk og Svorkmo. Innsnevring etter jordas og nedsatt fartsgrense til 50 km/t

Fylkesvei 968 i Selbu: Åpen, men med redusert framkommelighet

Fylkesvei 30 Ved Rørosbanen ved Singsås: Vegen er snevret inn og kan bli stengt i 15 minutter på grunn av vedlikehold.

- Vi har jobbet på spreng for å rydde bort løsmasser i vegbanen etter rasene, slik at folk kommer seg frem. Samtidig er vi opptatt av å ivareta sikkerheten for arbeidsfolk og trafikanter, og geologer har vurdert rasområdene, sier avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo tirsdag ettermiddag.

Statens vegvesen samarbeider med NVE og Meteorologisk institutt for å være beredt på flom-  og skredfaren.

Vi har beredskap i dagene fremover, på grunn av at det er meldt store nedbørsmengder, sier Malmo, som setter pris på trafikantenes forståelse og tålmodighet.

Trygt å kjøre

- Det er det geologer tilstede for å sørge for at det er trygt å kjøre, sier Eva Solvi som er avdelingsdirektør i Sør-Trøndelag.

Hun presiserer at samarbeidet med NVE og Meteorologisk institutt er godt.

- Vi får flere ganger daglig oppdaterte meldinger og varsler om skredfare, flom osv. Enkelte steder er det ekstra utfordrende med de stor vannmengdene fordi bakken er frosset. Det gjør at vannet tar nye veier, fortsetter Solvi.

Selv om vi har gode varsler fra NVE og Meteorologisk institutt og har folk som kjører rundt for å sjekke forholdene, er det umulig å forhindre at ras skjer som følge av de store nedbørsmengdene.

- Vi takker trafikantene for tålmodigheten og forståelsen, sier Solvi.


Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå