Dobbeltdrapsmann nektes løslatelse fra forvaring

2003 ble mannen (53) dømt til 21 års forvaring for å ha drept stedatteren (11) sin i Steinkjer. Han ba i november om å bli prøveløslatt, men nå har retten sagt nei - for andre gang.

Får ikke sone utenfor murene: Dobbeltdrapsmannen begjærte seg prøveløslatt, men Sør-Trøndelag tingrett sier nei i en fersk dom. Bildet er tatt da Adresseavisen intervjuet mannen i Trondheim fengsel i 2014.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag tingrett mener at det fortsatt er en reell og kvalifisert fare for at 53-åringen vil begå nye alvorlige volds- og seksualforbrytelser om han løslates, ifølge dommen som ble avsagt onsdag. Han blir dermed sittende i forvaring.

Avslag for andre gang

Det var i november at 53-åringen begjærte seg prøveløslatt i tingretten, noe påtalemyndigheten motsatte seg.

To rettspsykiatriske sakkyndige avga en erklæring i retten, og i konklusjonen går det frem at de ikke har noen forklaring på hvorfor 35-åringen kunne begå to drap, bortsett fra at rus synes å ha spilt inn. «Det at han har gjort det er likevel statistisk en sterk risikofaktor for at det skal kunne skje igjen», går det frem av konklusjonen.

I forbindelse med oppholdet ved Trondheim fengsel, har også en psykologspesialist gjort tre risikovurderinger av 53-åringen. I den siste går det frem at han har hatt en del positive endringer. På tross av dette mener spesialisten at drapsmannen har «moderat til lav risiko for ny vold. Det skyldes i hovedsak de historiske leddene», går det frem av vurderingen.

Avslaget på prøveløslatelse er den andre i rekken for 53-åringen. Den forvaringsdømte mannens første søknad om prøveløslatelse etter å ha sonet minstetiden av forvaringsstraffen på 21 år, ble også avslått av Sør-Trøndelag tingrett. Dette skjedde i februar 2014. Også den gang mente dommerne at samfunnet måtte vernes mot dobbeltdrapsmannen.

Statistisk risikofaktor

Tingretten legger i sin siste avgjørelse vekt på den statistisk sterke risikofaktoren for at 53-åringen kan begå nye alvorlige handlinger. Dommerne mener også at mannen historisk sett har en tilbøyelighet til å ruse seg, og er derfor usikker om han vil klare å holde seg rusfri under mindre strenge rammer.

I likhet med påtalemyndigheten mener også tingretten at 53-åringen har behov for en gradvis progresjon mot et liv i frihet, hvor det arbeides med etablere et stabilt liv med jobb, bolig, nettverk og oppfølging av psykiater eller psykologspesialist. Ifølge dommen er det i dag ikke praktisk og økonomisk mulig å få etablert et tilbud til 53-åringen utenfor Torndheim fengsel som innebærer så tett oppfølging som samfunnsvernet krever.

«Grufulle, umenneskelige og frastøtende»

Adresseavisens gjorde i 2014 en kartlegging av drapssaker i Trøndelag de siste 30 årene. Denne viste at 53-åringen er den eneste forvaringsdømte drapsmannen. Han er også den eneste som er dømt for drap i to forskjellige straffesaker, noe som er sjeldent også i nasjonal sammenheng. Drapene skjedde med 16 års mellomrom. I 1987 ble han dømt til ti års fengsel for drapet på samboeren Laila Helene Lie i Namsos 25. januar 1987. I 2003 ble han dømt til 21 års forvaring for drap og voldtekt av stedatteren Kristina Weiseth Molvik (11) i Steinkjer 28. september 2002.

Retten fant ingen formildende omstendigheter, og omtalte i den siste drapsdommen handlingene hans som «grufulle, umenneskelige og frastøtende».

Også i den siste dommen omtales drapene.

«Hendelsesforløpene vitner om en systematisk brutalitet og om totalt fravær av medfølelse. Han påførte begge de drepte store og umenneskelige lidelser mens de kjempet for livet og for å avverge overgrepene», skriver retten, og legger til:

«Drapene viser at NN (navnet på den dømte mannen journ. anm.) var i stand til å utføre det ekstreme for å få det som han ville både i 1987 og i 2002. Seksuelle og ekstremt aggressive impulser slår igjennom».

LES OGSÅ: Drapsdømte sier de angrer

LES OGSÅ: Trondheim hadde tre drap i året

Avviste gjentagelsesfare

Dobbeltdrapsmannen har nå sonet i 14 år. Adresseavisen intervjuet ham i fengselet etter han sist fikk avslag på ønsket om prøveløslatelse i 2014. I intervjuet krevde dobbeltdrapsmannen et behandlingstilbud i fengselet for å vise at han er en endret mann.

- Jeg kan ikke si at jeg føler meg farlig. Men det hjelper jo ikke at jeg sier dette selv i retten. Dommerne trenger en faglig vurdering av det, derfor trenger jeg behandling, sa han i intervjuet.

- Hva med gjentagelsesfare?

- Jeg mener ikke det er fare for det, svarte mannen.

- Men du trodde vel ikke at du skulle drepe igjen etter ditt første drap heller?

- Nei, men da hadde jeg en livsstil som ikke hjalp meg noe særlig på vei. Nå har jeg fokus på å endre livsstilen min. Det hadde jeg ikke den gangen, sa 53-åringen i intervjuet og la til han etter en eventuell løslatelse håpet å skaffe seg jobb som yrkessjåfør.

På forsiden nå