Abonnenter i distriktene får ikke lørdagsavisen

For å sikre leserne en fyldig lørdagspakke har Namdalsavisa begynt å trykke lørdagsstoffet i fredagsavisen. Årsaken er at Kvikkas ikke klarer å distribuere lørdagsavisen.

Får klager: Etter at logistikkselskapet Kvikkas overtok fra Posten å distribuere lørdagsaviser i grisgrendte strøk, har klagene strømmet på. I enkelte strøk har én av fire abonnenter ikke mottatt avisen. 

Saken oppdateres.

Avisbransjen raser og krever at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå tar problemet med mangelfull avisdistribusjon på lørdager på alvor og rydder opp.

5. november overtok logistikkselskapet Kvikkas ansvaret for å distribuere lørdagsaviser i grisgrendte strøk. Til sammen 15 prosent av det samlede avisopplaget ble tidligere delt ut av Posten, om lag 128 000 eksemplarer. Av dette har Kvikkas fått ansvaret for om lag 78 000. Resten skal avishusenes egne budtjenester ta seg av.

LES OGSÅ: Må ty til taxi for å levere lørdagsavisene

Onsdag var det nok et krisemøte mellom Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Kvikkas og samferdselsministeren. Styreleder i MBL og administrerende direktør i Adresseavisen, Tove Nedreberg, sier MBL presenterte tall som viser at kvaliteten er altfor dårlig. Bransjen krever at distribusjonen av lørdagsavisene må bli bedre.

Tiden renner ut

- Vi var tydelige i spørsmålsstillingen til statsråden. Når mener han at avtalen med Kvikkas er misligholdt? Vi mener tiden er i ferd med å renne ut. Et nytt møte er berammet 6. januar for å gå dypere i tallene, sier Nedreberg.

Lørdag 10. desember gjennomførte flere aviser en SMS-undersøkelse til abonnenter i Kvikkas-områder. Den viser at 13–24 prosent av abonnentene- det vil si mellom hver åttende og hver fjerde–ikke fikk avisen denne lørdagen.

LES OGSÅ: Avisene vurderer å ikke betale Kvikkas

Dette står i sterk kontrast til Kvikkas, som hevder de for to uker siden leverte 98 prosent av avisene i Sør-Norge og 100 prosent i nord. Til møtet 6. januar er selskapet bedt om å levere inn sine grunnlagsdata.

- Innen 6. januar må det ha skjedd en bedring, understreker Tove Nedreberg.

1800 abonnenter berørt

Ansvarlig redaktør Kim Riseth i Namdalsavisa (NA) sier at Kvikkas overtok 1700–1800 abonnenter som tidligere fikk avisen levert av Posten.

LES OGSÅ: - Solvik-Olsen må rydde opp

- Vi har utfordrende geografi i vårt distribusjonsområde. Det gikk dårlig i starten. Flere steder ble det funnet avisbunker som ikke var hentet og levert abonnentene. Først nå har vi fått oversikt over situasjonen. Det viste seg at Kvikkas manglet bud flere steder, uten at vi var klar over det, sier Riseth.

En del av lørdagsdistribusjonen er overtatt gjennom NAs eget distribusjonsselskap, Trønderdistribusjon. Kvikkas på sin side har overlatt noe av distribusjonen til Norpost, men også de mangler bud.

Tålmodige abonnenter

Riseth sier at lørdagsdistribusjonen er blitt noe bedre, men det skyldes først og fremst at man har overtatt deler av distribusjonen selv.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen forventer skjerpings med avisleveringen

- Mange sinte reaksjoner fra abonnenter som ikke har fått lørdagsavisen?

- Vår abonnenter har vist stor tålmod, men da avisen uteble tredje og fjerde lørdag på rad, kom reaksjonene og vi måtte ta grep.

- Dere har flyttet lørdagspakken til fredag?

- Meningen var å vente til etter nyttår, men for å sikre abonnentene en fyldig helgepakke har vi flyttet kryssordet og lørdagsreportasjene til fredagsavisen i et eget bilag. Juleavisen kommer fredag. Omleggingen er veldig godt mottatt. Lørdager gir vi ut en vanlig nyhetsavis.

Flere lokalaviser kutter i antall avisdager. Namdalsavisa har ifølge Kim Riseth inntil videre valgt å beholde papiravisen seks dager i uken.

LES OGSÅ: Flere lesere får ikke Opdalingen på døra. Nå skifter avisa utgivelsesdag

Én av fire savnet avisen

Tove Nedreberg sier at mediehus både i Polaris Media og Amedia har valgt å dokumentere leveransen med en sms-undersøkelse i tillegg til den betydelige klagestatistikken selskapene har. Verst er situasjonen for Stjørdalens Blad og Trønderbladet, der henholdsvis 24 og 21 prosent av abonnentene i Kvikkas-områder svarte at de ikke mottok avisen lørdag 10. desember. 13 prosent av tilsvarende abonnenter til avisen Sør-Trøndelag svarte at lørdagsavisen uteble.

- Situasjonen er alvorlig, mange abonnenter får ikke avisen på lørdagene slik de har vært vant til. Vi har i gjentatte møter foreslått flere forbedringstiltak, men bare noe få er gjennomført fra Kvikkas' side.

LES OGSÅ: Redaktører fortsatt kritiske til ny avisdistribusjon

Nedreberg legger til at avisene har måttet iverksette flere krisetiltak, som ikke er bærekraftige, for å minimere skadeomfanget. Nye løsninger vil medføre store tap for avisene.

Allerede før Kvikkas overtok, var kostnadene til forbedrende tiltak kommet opp i 14 millioner kroner totalt. Dette er bl.a. økte utgifter til distribusjon, transport fra trykkeriene og ulike systemtilpasninger. Det er ikke tatt med tapte opplags- og annonseinntekter, som følge av oppsigelser og abonnenter som ikke fornyer avtalen. MBL mener kostnadene på 14 millioner kroner bør dekkes over statsbudsjettet.

Lørdagsavis innen kl. 17.00

Nedreberg minner om at Solvik-Olsen har sagt at alle abonnenter skal ha fått avisen innen klokken 17.00 på lørdager. Hun viser til at leveringskvaliteten er langt lavere etter sju uker med innkjøring. Kvikkas viser så langt ikke evne til å oppnå fullgod kvalitet. Konsekvensen er at avisene blir skadelidende og tålmodigheten har tatt slutt.

LES OGSÅ: Flere tiltak for å sikre lørdagsavisene

Solvik-Olsen sier at departementet vil gjennomgå tallene fra MBL og Kvikkas nøye. Han vil finne ut hvor feilene oppstår, og mener det uansett ikke er akseptabelt hvis det viser seg at staten betaler for en tjeneste som ikke blir levert.–Om det stemmer at noen aviser har så høy feilprosent som 24, er det svært kritikkverdig, sier statsråden.

Amedias distribusjonssjef, Arne Sletholt, sier til Klassekampen at avtalen med Kvikkas er misligholdt og bør sies opp.

Krisemøter: Styreleder i Mediebedriftenes Landsforening, Tove Nedreberg, krever at distribusjonen av lørdagsavisene - i områder der Kvikkas har ansvaret - må bli bedre. Det blir et nytt møte med samferdselsministeren 6. januar. 

Krisemøter: Styreleder i Mediebedriftenes Landsforening, Tove Nedreberg, krever at distribusjonen av lørdagsavisene - i områder der Kvikkas har ansvaret - må bli bedre. Det blir et nytt møte med samferdselsministeren 6. januar. 

Kritikkverdig: - Vår abonnenter har vist stor tålmod, men da avisen uteble tredje og fjerde lørdag på rad, kom reaksjonene og vi måtte ta grep, sier ansvarlig redaktør i Namdalsavisa Kim Riseth. 

Kritikkverdig: - Vår abonnenter har vist stor tålmod, men da avisen uteble tredje og fjerde lørdag på rad, kom reaksjonene og vi måtte ta grep, sier ansvarlig redaktør i Namdalsavisa Kim Riseth. 

På forsiden nå