Vil kreve erstatning etter båtkrasj

Rederiet og skipet som kjørte inn i laksemerden til oppdrettsselskapet Bjørøya i Osen kan vente seg et erstatningskrav.

Saken oppdateres.

Men foreløpig er hendelsen som skjedde i slutten av november fortsatt under politietterforskning.

Lensmann Tor Flasnes i Bjørnør lensmannskontor opplyser at de venter på resultater av tekniske prøver tatt på oppdrettsanlegget. Det skal også gjennomføres flere avhør av mannskapet på den mistenkte båten i tillegg til det som ble gjort rett etter hendelsen.

Overvåker Steinsdalselva

Kvalitetsleder Stian H. Lein i Bjørøya opplyser at beløpet ikke er ferdig beregnet, men at det kan bli aktuelt å kreve en erstatning som inkluderer slakteverdien av fisken, ødelagt not og utstyr, gjenfangst av rømt fisk og overvåkingen av Steinsdalselva som skal foregå i januar og februar. Dykkere skal da sjekke elva for eventuelle rømlinger fra anlegget.

Få rømlinger fanget

Det var lokaliteten Raudøya i Osen som ble rammet, og telling viste at 10 766 laks med en snittvekt på 3,7 kilo kom seg ut gjennom riften i nota. Den var rundt 3,5 meter stor. Gjenfiske ble igangsatt, men bare noen få rømlinger ble fanget, ifølge daglig leder Per Anton Løfsnes i Bjørøya.

Hullet i nota ble oppdaget under en rutinekontroll dagen etter, og det ble raskt fattet mistanke til hva som hadde skjedd og hvilken båt som hadde forårsaket skaden – et frakteskip på over 3000 tonn. Samme dag meldte Bjørøya hendelsen til Fiskeridirektoratet og politianmeldte forholdet samme dag.

LES OGSÅ: Bjørøya starter oppdrett av rognkjeks

- Merk av i sjøkartene

Raudøya-anlegget var opplyst og forskriftsmessige merket med gule bøyer, i tillegg til at det lå en flåte med flombelysning der. Likevel skjedd påkjørselen og frakteskipet forlot stedet uten å varsle om det inntrufne.

Lensmann Tor Flasnes oppfordrer nå oppdretterne til også å få anleggene merket av i sjøkartene for å forhindre liknende ulykker.

På forsiden nå