Ulveopprøret:

Meråkerbonde: - Respektløst. Et direkte overgrep.

Miljøvernminister Vidar Helgesens (H) nekter å endre vedtaket om ikke å felle flere ulv i ulvesonen. Meråker-bonde Jon Gunnar Stormo er forbannet.

Sauebonde Jon Gunnar Stormo fra Meråker holdt appell til de vel 2000 som møtte opp for å demonstrere mot regjeringens vedtak om fellingskvoten på ulv i Norge.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

- Jeg har i alle fall sagt fra hva jeg mener om denne saken, og vedtaket, sier sauebonde Jon Gunnar Stormo fra Meråker.

Fra podiet snakket han til rundt 2000 jegere, politikere, grunneiere og andre som hadde samlet seg ved Eidsvolls plass i Oslo for å protestere mot miljøvernminister Vidar Helgesens (H) avgjørelse om å stoppe den vedtatte lisensjakten på ulv.

Her demonstrerer Høyre-profilene mot egen regjering

LES KOMMENTAR: Ulven setter fyr i by mot land-konflikten

Massivt opprop

Før jul ble fellingskvoten på ulv i Norge redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen (Se faktaboks). Det førte til et massivt opprop, deriblant fra alle ordførerne i Hedmark.

Fra Meråker hadde Stormo med seg ni andre for å vise støtte, og sauebonde sa klart fra hva han mente om vedtaket:

- Det er et vedtak som er fullstendig respektløst overfor bygdefolk generelt. Et direkte overgrep på oss som produserer rein og god mat tuftet på norske naturressurser, sa han.

Les også kommentaren "Vi som roper ulv, ulv!"

Ulv i Meråker

Selv fikk han i fjor sommer dokumentert skader fra ulv på sin sauebestand, og mener regjeringens vedtak ikke bare handler om Østlandet.

- Det sies at det er lite skadepotensiale, men er det for lite mat trekker ulven til dit det er mat, mener Stormo.

LES OGSÅ: Jubel og raseri etter beslutningen

LES OGSÅ: Mindre rovdyrskader

Sikkerheten stoppet Helgesen

Miljøvernminister Vidar Helgesen skulle opprinnelig møte demonstrantene utendørs, men dette ble stanset av sikkerhetshensyn.

Men han møtte representanter i etterkant av appellene, uten at han opphevet vedtaket, som ble krevd.

– Vedtaket ligger fast, men vi vil overvåke skadepotensialet og ha lav terskel for å ta ut ulv der det er skadepotensial, og selv om det ikke blir lisensjakt, kan det bli uttak, sa Helgesen ifølge NTB.

Det er et svar Stormo er lite fornøyd med.

- Sjansen for å ta ut skadedyr er så veldig liten at der er ren bingo. Det må være organisert jakt hvis man skal redusere problemene, sier Stormo.

Ser på løsninger

Helgesen dro rett videre til et møte om situasjonen med næringskomiteen på Stortinget. Han uttalte at de under møtet vil se på om det vil være muligheter for andre løsninger i fremtiden.

Han redegjorde også for vedtaket som ble gjort før jul, og hvorfor han hadde bedt Justisdepartementets lovavdeling gjøre vurderingen.

– Grunnen til at jeg ikke bare forholdt meg til mitt eget embetsverk, er fordi jeg vet det er sterke fronter og stor mistillit til miljøforvaltningen. Derfor var det viktig at vi gikk utenfor den, sier Helgesen.

Svensk dom

Statsråden hadde også et møte med de parlamentariske lederne for de fire partiene som står bak ulveforliket – Høyre, Frp, Ap og KrF.

Han viser imidlertid til at myndighetene vil følge nøye med på om ulv som ikke skytes under lisensjakt blir så nærgående og aggressiv at det må gis tillatelse til å skyte enkelte dyr.

Samtidig vil han se nærmere på en svensk dom om felling av ulv, som falt rett før nyttår.

– Der går det klart fram at retten legger vekt på folks uro, konfliktpotensialet og å skape forståelse og aksept for en ulvebestand. Det er hensyn vi ikke kan ta fordi norsk rett ikke tillater det, sier Helgesen til NTB.

Flere hundre ulvemotstandere demonstrerer onsdag mot regjeringens vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen i Hedmark. 

Flere hundre ulvemotstandere demonstrerer onsdag mot regjeringens vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen i Hedmark. 

Ulvemotstandere kledde seg i ulvepels for å demonstrere mot regjeringens vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen i Hedmark. 
    
      (Foto: Scanpix)

Ulvemotstandere kledde seg i ulvepels for å demonstrere mot regjeringens vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen i Hedmark.  Foto: Scanpix

Vidar Helgesen 

Vidar Helgesen 

Fakta om ulvestriden
 • * Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
 • * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
 • * Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.
 • * Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
 • * Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt, ifølge lovavdelingen.
 • Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering er for snever og ikke forholder seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.
 • Kilde: NTB
På forsiden nå