Politireformen gir flere operative politifolk

Lensmann Marit Stigen anslår endringene har ført til 15 flere operative politifolk i hennes område.

Saken oppdateres.

Færre kontorer, færre ledere og flere operative politifolk. Sånn oppsummerer Stigen resultatet.

LES OGSÅ: Åtte av ti har tillit til politiet

- Vi får stadig tilbakemeldinger fra folk ute i flere av kommunene vi jobber i om at de aldri før har sett så mye politifolk ute i gatene og på veiene, sier Stigen.

Startet i 2004

Vaktsamarbeidet mellom flere av Værnesregion-kommunene har eksistert helt siden 2004, men da mannskapene fra Malvik i fjor kom inn i samarbeidet løsnet organiseringen virkelig for politiet, ifølge stjørdalslensmannen.

LES OGSÅ: Politiet kutter kontoret i Malvik

- Vi har halvert antallet ledere som administrerer de siste årene. Vi har halvert antallet sivilt ansatte og vekslet det inn i politiansatte, sier Stigen.

15 operative politifolk

Det er i forbindelse med den årlige pressekonferansen med årsstatistikken for distriktet siste år at hun forteller om effektene av politireformen i deres område. Stigen presenterer tallene sammen med lensmann i Meråker, Selbu og Tydal, John Paulsby og førstebetjent Svein Erik Gjølmesli, som er ansvarlig for å det operative arbeidet og fordeling av politiressursene i vaktsamarbeidet.

LES OGSÅ: Beholder flere tjenestesteder i Trøndelag

LES OGSÅ: Avvikler 20 lensmannskontor i Trøndelag

Stjørdalslensmann Stigen peker på at reduserte driftsutgifter på grunn av færre kontorer og en litt mindre bilpark, ikke lenger knyttet opp til hvert enkelt kontor, også har frigjort midler til operativt politiarbeid.

- Den aller største gevinsten kommer av at vi har samlet ledelse og alle ansatte på ett felles oppmøtested, sier Stigen.

LES OGSÅ: - Anundsen har oppnådd viktig mål

- Hvor mange operative årsverk er det snakk om totalt?

- Det er ikke så enkelt å beregne, men jeg anslår det til å være snakk om ca 15. årsverk som nå er frigjort til operativ tjeneste. Noe av det har vi blant annet brukt for å styrke virksomheten på Værnes, sier Stigen.

LES OGSÅ: Én million utenlandspassasjerer fra Værnes

Politikontor på hjul

Både Stigen og de andre trekker frem politibilen som et kontor på hjul.

- Det viktige er ikke at det er et kontor der, men at det faktisk fins politifolk. Nå gjør vi mange av de samme oppgavene som på de gamle kontorene, på hjul, sier Stigen.

LES OGSÅ: Voldsvideo spres blant ungdom i Malvik

Tanken er blant annet at de to-tre, som sitter i bilen, skal gjøre ferdig mest mulig av de utgavene som kan gjøres på stedet når noe skjer, for eksempel snakke med vitner og andre på stedet

- I fortsettelsen er tanken at vi skal påtaleavgjøre flere av sakene på stedet. Det er noe av det vi jobber med i et prosjekt, sier Stigen.

Motstander ble overbevist

John Paulsby, som i dag er lensmann for Meråker, Selbu og Tydal, forteller at han i utgangspunktet var svært skeptisk til den omfattende reformen. Han har imidlertid snudd helt etter å ha sett resultatet. Paulsby har nå selv sittet som lensmann i Meråker, et kontor uten politimannskap ut over han selv.

- Det kommer folk innom kontoret og sier de ikke har sett så mye politi i Meråker som nå. Jeg tror vi er på vei mot noe som er veldig bra, sier han.

Møtte motstand

Flere ordførere både i Nord- og Sør-Trøndelag har vært svært kritiske til politimesterens forslag om å samle så mange av de viktigste politilederne i Trondheim. 13 av 14 ledere i politimesterens ledergruppe skal ha Trondheim som arbeidssted. I tillegg er det nå klart at to av de tre politistasjonene i Trøndelag skal ligge i Trondheim. Den siste lederen og den siste politistasjonen blir i Steinkjer. Alt dette er i tråd med politimester Nils Kristian Moes forslag.

LES OGSÅ: Ordførere slakter politimesterens sentraliseringsplan

- Hvordan har dere i politiet opplevd dette?

- Jeg møter selv skepsisen når det gjelder forslagene om sentralisering. Det er viktig at den enkelte innbygger føler seg trygg, men vår jobb er da at vi rigger oss sånn at vi bemanner regionen riktig. Treffer vi ikke der så har vi mislyktes med reformen, sier Stigen.

Får positive tilbakemeldinger om politireformen. Fra v. politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli, lensmann John Paulsby og lensmann Marit H. Stigen. 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Får positive tilbakemeldinger om politireformen. Fra v. politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli, lensmann John Paulsby og lensmann Marit H. Stigen.  Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå