Utsetter betent maktspørsmål for nye Trøndelag

Det ser ut som om et flertall ønsker en mellomløsning for hvordan man skal organisere seg politisk i det nye Trøndelag.

Odd Inge Mjøen, Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik under møtet tirsdag ettermiddag. 

To ulike modeller ligger på bordet. Etter debatten på fylkeshuset tirsdag ettermiddag ser det ut som om et flertall heller i retning av et slags kompromiss.