Utsetter betent maktspørsmål for nye Trøndelag

Det ser ut som om et flertall ønsker en mellomløsning for hvordan man skal organisere seg politisk i det nye Trøndelag.

Odd Inge Mjøen, Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik under møtet tirsdag ettermiddag.  Foto: Kim Nygård

To ulike modeller ligger på bordet. Etter debatten på fylkeshuset tirsdag ettermiddag ser det ut som om et flertall heller i retning av et slags kompromiss.