KrF-landsmøtet i Trondheim:

Lover mer penger til Heimevernet

Men KrF-landsmøtet vil revurdere flyttingen av Lufttforsvarets utdanninger til Værnes.

KrF-politiker Børge Lund, fra Nord-Trøndelag, er glad for resolusjonen. Han var en av dem som kjempet for å styrke Heimevernet under KrFs landsmøte.   Foto: Frank Cadamarteri

Saken oppdateres.

Dermed kan det gå mot en omkamp omkring den omstridte nedleggelsen av Kjevik og flyttingen som kunne gi flere hundre nye arbeidsplasser i Trøndelag.

LES POLITISK REDAKTØR TONE SOFIE AGLENS KOMMENTAR:

KrF jakter på verdier som vinner

I KrFs landsmøteresolusjon står det konkret at man må foreta en ny vurdering etter valget, basert på oppdaterte kostnadsberegninger. Nedleggelsen på Kjevik sidestilles i teksten med det svært omstridte vedtaket om å legge ned flybasen på Andøya der Norges maritime overvåkningsfly i dag er basert.

- Trygg på tallene

Børge Lund, partiets andrekandidat på stortingslista i Nord-Trøndelag foran valget, avdramatiserer denne delen av vedtaket som berører flyttingen fra Kjevik til Værnes.

LES OGSÅ: Suksess i Trondheim åpner for nasjonalt KrF-Ap-samarbeid 

- Agder vil revurdere flyttingen. Vi valgte å ikke ta noen omkamp på dette med å samle Luftforsvarets utdanninger i Trøndelag. Landsmøtet mener det må vurderes på nytt, men jeg tror dette vedtaket er et av dem som står sterkest, jeg stoler på at tallgrunnlaget bak er solid, sier Lund.

KrF-landsmøtet er også tema i Adresseavisens Podcast OmAdressert: - KrF har ikke sakene som flytter velgerne

Han sier det ikke er tvil om at Forsvarets posisjon på Værnes bør styrkes blant annet med tanke på rollen som garnisonen har som vertskap for en amerikansk rotasjonsstyrke fra det amerikanske marinekorpset. Værnes er også sentral i mottak av allierte styrker og materiell i tilfelle krise.

Ser frem til HV-øvelse

Lund var en av dem som har argumentert for å styrke Heimevernet under landsmøtet. I resolusjonen som ble vedtatt heter det at KrF «vil stoppe den nedbyggingen av Heimevernet som regjeringen og Arbeiderpartiet ga flertall» for i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen. Og videre at KrF vil øke HVs faktiske bemanning.

LES OGSÅ: KrF stiller tvillingabort-ultimatum

- Jeg vil si at resolusjonen ble veldig bra. Den spisset og styrket et allerede bra punkt i programmet vårt. Jeg gleder meg til å dra på HV-øvelse 10. mai etter dette, sier Lund.

- Nå gleder jeg meg til å kunne dra på HV-øvelse, etter dette, sier Lund. Her fotografert under en tidligere øvelse.  Foto: Privat

 

I resolusjonen som ble vedtatt av landsmøtet heter det blant annet: «Ved behandlingen av landmaktstudien etter valget vil KrF arbeide for at alle HV-distriktene opprettholdes og at Heimevernet får nok ressurser til utrustning og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver. KrFs landsmøte mener at bare Heimevernet har den størrelse og geografiske utbredelse som trengs for å ivareta det landsdekkende lokale territorielle ansvaret i det nasjonale forsvaret». KrF-landsmøtet peker også på det utstrakte – og svært viktige samarbeidet med politi og lokale myndigheter.

Vil bevare Sjøheimevernet

Lund nevner spesielt Sjøheimevernet, som KrF nå går inn for å beholde. Sjøheimevernet er i utgangspunktet vedtatt nedlagt av Stortingsflertallet.

- Vi mener det er viktig å bevare det for å sikre beredskapen og verne kysten vår, sier Lund.

LES OGSÅ: Kutt i Sjøheimevernet kan ramme sikkerheten rundt kampflybasen i Ørland

Resolusjonen fra landsmøtet angir også en ambisjon om å øke forsvarsutgiftene til to prosent av bruttonasjonalproduktet, slik Nato ønsker. Lund medgir at dette er vagt formulert, men sier de vil være med på å diskutere med andre partier hvordan dette kan finansieres.

Følg Adresseavisen på  Facebook , Instagram  og  Twitter.

På forsiden nå