Her starter Forsvarets totaloverhaling

Nå pøser Forsvaret inn penger i vedlikehold. Arbeidet starter på Værnes

- Det som skjer her er viktig for beredskapen vår. Jeg har pekt på vedlikeholdsetterslepet i flere år, men vi har ikke hatt ressurser til å gjøre noe med det før nå, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.