Hovedtillitsvalgt i Nav Sør-Trøndelag:

- Ansatte er skuffet over at det legges politiske argumenter til grunn, ikke faglige

Nav-direktør mener Nav Trøndelags nye hovedkontor bør ligge i Steinkjer.

Navs nye hovedkontor i Trøndelag anbefales plassering på Steinkjer.  Foto: Ole Martin Wold

Saken oppdateres.

Det er Trønder-Avisa som melder om nyheten.

I januar 2018 skal Nav i de to trønderfylkene slå seg sammen. Det har over flere måneder vært spekulert rundt hvor det nye hovedkontoret skal plasseres.

Støtte til Steinkjer

Fra før er det kjent at fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune har enstemmig støttet Steinkjer. Alle fylkespolitikerne er enige om at Nav bør vurdere å legge sitt hovedkontor «i nærheten av hovedsetene for viktige utviklingspartnere, som for eksempel Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag».

LES OGSÅ: Mange ønsker Nav-hovedkontor i Steinkjer, på bekostning av Trondheim

- Trondheim er faglig anbefaling fra utredningsprosjektet. Steinkjer trekkes i høringsinnspillene fram som mulig alternativ grunnet nærhet til Fylkesmannen og regional fordeling i Trøndelag. Lokalisering i Steinkjer vil gi økte samlede kostnader i Trøndelag, da mye av aktiviteten til regionkontoret vil være i Trondheim. Jeg vil vektlegge behovet for en rask avklaring i denne regionen, og mener at Nav kan håndtere en løsning med regionkontor i Steinkjer, og derfor kan jeg anbefale dette, skriver Vågeng i dokumentet.

Skuffede ansatte

Trine Kleveland er hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Nav i Sør-Trøndelag.

- De ansatte er skuffet over at det ble lagt politiske argumenter til grunn, og ikke faglige, sier Kleveland til Adresseavisen.

Hun mener det er for tidlig å si hva vedtaket i praksis vil innebære.

- Slik jeg har forstått stemningen blant de ansatte, er det ikke mange som er innstilt på å pendle til Steinkjer. Det betyr at folk med god kompetanse, kanskje begynner å se seg om etter andre jobber, sier Kleveland.

Blir 12 regioner

Ifølge Trønder-Avisa ble anbefalingen annonsert i Nav-systemet tirsdag formiddag.

Nå går anbefalingen videre til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for endelig behandling.

Beslutningen følger opp regjeringens oppbygging av Steinkjer som administrasjonsby. Fra før er hovedsetet for Fylkesmannen i Trøndelag lagt til Steinkjer.

I alt blir det tolv Nav-regioner i Norge.

Vil ha kontoret i Trondheim

I høringsrunden argumenterte Nav Sør-Trøndelag hardt for at Trondheim er faglig best egnet:

«Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen,» skrev de, og viste til tett samarbeid med «forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St. Olavs Hospital».

De påpekte at rundt 75 prosent av de ansatte i Nav Trøndelag vil ha kortere reisevei til Trondheim enn Steinkjer.

På forsiden nå