Disse trønderske veiprosjektene kan ryke ifølge ny rapport

E6-utbygginga mellom Åsen og Steinkjer og E14-utbygginga mellom Stjørdal og Meråker står i fare for å ikke bli realisert, ifølge en ny rapport.

STÅR I FARE: Slik er Statens vegvesens anbefalte trasé for nye E6 mellom Åsen og Steinkjer. Bildene viser trasé fra Skogn og nordover, sør for Skogn skal ny E6 følge traseen til dagens E6.  Foto: Illustrasjon fra Statens vegvesen

Saken oppdateres.

Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Oslo Economics viser til at veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging.

– Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet. Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til NTP, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

Videre nevner de 15 konkrete prosjekter som kan ryke, blant annet de trønderske prosjektene E14 Stjørdal – Meråker og E6 Åsen – Steinkjer. Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.

LES OGSÅ: Slik kan E6 mellom Åsen og Steinkjer bli i fremtiden

Rapporten er bestilt av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Veidekke, som begge uttrykker bekymring. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til VG at også han over lang tid har vært bekymret for kostnadsøkningen, og varsler at han har planlagt tiltak for å få ned kostnadsnivået.

– Rapporten viser en stor kostnadsvekst. Men det er flere faser i et prosjekt. Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent. Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll. Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav, og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til avisen.

Statsråden kan ikke garantere at alle veiprosjektene blir realisert, men sier målet er å få gjennomført alle.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå