Lagmannsretten løslater ikke dødsvoldsiktet mor

To ganger har trønderske tingretter løslatt moren som er voldssiktet etter at jenta hennes døde. Begge gangene har lagmannsretten overprøvd dette.

Tekniske undersøkelser: Kripos bisto i sommer med etterforskningen etter barnedødsfallet i Namsos. 

Saken oppdateres.

Det var natt til mandag 26. juni at helsepersonell rykket ut til en bolig i Namdalen etter at ei tre år gammel jente var blitt skadd.

I over to døgn lå barnet i koma med kritiske hodeskader før hun døde på St. Olavs hospital den påfølgende onsdagen. Den døde jentas mor i 20-årene og stefar i 30-årene er begge siktet for å ha utøvd dødelig vold mot jenta. Dette nekter de for, og hevder at barnet pådro seg skadene da hun falt ut av en barneseng. De har begge sittet varetektsfengslet siden slutten av juni.

LES OGSÅ: Slik etterforsker Kripos barnedødsfallet

Nye fire uker

13. juli, samme dag som moren gravla datteren sin, møtte hun i fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett. Etter begravelsen fikk hun beskjed om at tingretten ville løslate henne. Politiet anket imidlertid avgjørelsen til Frostating lagmannsrett. Der tok lagdommerne anken til følge, og overprøvde tingrettens avgjørelse. Dette gjorde at kvinnen ble sittende i varetekt.

I forrige uke ble den siktede moren nok en gang løslatt - denne gang av Inntrøndelag tingrett. Politiet ba om ytterligere fire uker i varetekt, og også denne gangen anket politiet kjennelsen. Mandag besluttet lagdommerne å ta anken til følge. Den voldssiktede moren kan dermed holdes i varetekt i nye fire uker.

Inntrøndelag tingrett mente i forrige uke at bevisforspillelsesfaren i saken ikke var sterk, og begrunnet løslatelsen med dette. Lagmannsretten mener imidlertid at «det er en reell og konkret mulighet for at siktede kan forspille bevis om hun løslates». Dette knytter lagdommerne særlig til to av hennes barn, som politiet ønsker videre avhør av. I likhet med politiet, mener retten at moren trolig vil forsøke å oppnå kontakt med barna sine om hun blir løslatt. Dette mener dommerne ville ha vært «svært uheldig for den videre etterforskning». De to barna som politiet ønsker å avhøre, er i dag i barnevernets omsorg.

LES OGSÅ: Forsvarer: Moren kollapset i politiavhør – kjørt til sykehus

- Avhørt over 100 vitner

Det ble i sommer oppnevnt to sakkyndige med kompetanse på barnemedisin og skader på barn i forbindelse med etterforskningen av barnedødsfallet. Deres endelige rapport er ventet 30. september. Politiet har imidlertid allerede nå fått en foreløpig rapport fra en av de sakkyndige. Innholdet i denne er klausulert, men i sitt støtteskriv til lagmannsretten argumenterer forsvarer Torfinn Svanem med at innholdet i rapporten «svekker mistanken om vold i hjemmet».

- Stor etterforskning: Advokat Torfinn Svanem er forsvareren til den voldssiktede moren. Han mener at det er gjennomført en ekstrem stor etterforskning i saken, og at det ikke lenger er grunnlag for å holde klienten i varetekt. 

 

- Ja, jeg mener at mistanken er svekket, gjentar Svanem til Adresseavisen, men uten å ha anledning til å gi detaljer om hvorfor.

- Hva gjør du og din klient nå, når lagmannsretten tok påtalemyndighetens anke til følge?

- Jeg skal nå ha en samtale med henne for å finne ut av dette, sier Svanem.

I sitt støtteskriv til anken påpeker forsvareren i tillegg at det skal være avhørt over 100 vitner i forbindelse med etterforskningen av barnedødsfallet.

- Det er gjennomført en ekstremt stor etterforskning i denne saken. Det var derfor vi mente at det ikke var bevisforspillelsesfare i saken, sier Svanem.

LES OGSÅ: Slik etterforsker Kripos barnedødsfallet

På forsiden nå