Nå er det slutt på «kjerreveien» mellom Inderøy og Verran

Veien mellom Meltingen og Verrabotn har fått asfalt etter nesten 60 år.

Slik så veien mellom Meltingen og Verrabotn ut før - og slik ser den ut nå. Klikk på venstre kant av bildet og dra mot høyre for å se etter-bildet.BUENG/FOSENVEGENE

Saken oppdateres.

Den nye fylkesvei 193 på Fosen åpner 12. oktober klokka 12.

Veien mellom Meltingen i Inderøy og Verrabotn i Verran ble bygd som en skogsbilvei på 60-tallet. Veien har manglet asfalt og har vært en tvilsom fornøyelse å kjøre på i perioder med telehiv eller glatte kjøreforhold.

I vår meldte over 800 personer fra om dårlige veier i Midt-Norge - se kartet her.

Trafikken på veien har økt, ikke minst etter at Skarnsundbrua ble bygd i 1991.

Nå har hele den 13 kilometer lange strekningen fått asfalt. To nye bruer skal også bygges i 2018.

- Under byggeperioden ble prosjektet endret, slik at hele strekningen på 13 kilometer nå er utbedret og har fått fast dekke. De to bruene som skal erstattes, bygges i 2018. Prosjektet holder tidsplanen med god margin, skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

LES OGSÅ: Hytteeiere fra Trondheim står for en vesentlig andel av bompengeinntektene på Fosen

- Tror trafikken vil øke

- Dette er jo en gammel skogsbilvei som hadde svært dårlig kurvatur, dekke og grunnforhold. Det har vært bare høl. Veien brukes mye til tømmertransport, og det vil bli som natt og dag for sjåførene, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene.

Til sammen 130 millioner skal brukes på veien, iberegnet de nye bruene som kommer. Mange rør er også byttet ut for å lede vekk bekker fra veien.

- Vi har utvidet i bredden og tatt vekk de verste svingene. Det er nytt asfaltdekke over hele strekningen. Vi regner med at trafikken kommer til å øke ganske betydelig. Vi binder også sammen Fosen og Nord-Trøndelag på en fin måte, nå som Trøndelag snart skal bli ett. Det er en fin vei, og en god investering som særlig blir en fordel for næringstransporten, mener Sundet.

LES OGSÅ: Bru flyttes 30 meter og gjøres om til gang- og sykkelbru

Nøyaktig sju år siden prosjektstart for Fosenvegene

I åpningsseremonien vil Hallgeir Grøntvedt, styreleder i Fosenvegene ønske velkommen. Snora til den nye veien vil klippes av fylkesråd Tomas Iver Hallem, fylkespolitiker Karin Bjørkhaug og samferdselssjef Oddveig Kipperberg i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Markeringen blir også en markering av at det er nøyaktig sju år siden anleggsarbeidet for Fosenvegene startet, 12.10 2010 klokka 12.00.

- Det er litt spesielt, sier Sundet.

Les også: I 2015 gikk Edna Otterstad (84) fra Rissa til sak mot Fosenvegene fordi hun nektet å betale bomregningen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå