Åpner for 110-sone fra Åsen til Mære

Statens vegvesen har lagt frem forslaget til ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer.

Statens vegvesen har lagt frem forslaget til ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer.

Saken oppdateres.

Strekningen er på 45 kilometer, og Vegvesenet åpner for fire felt og en hastighet på 110 kilometer i timen, noe som vil redusere reisetiden med 14 minutter.

Hvis veien i stedet bygges for en fartsgrense på 90 km/t vil reisetiden reduseres med åtte-ni minutter, ifølge Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Får forskuttere nybrua på Sluppen med bompenger

Trafikktall

- Vi har ikke tatt stilling til om det blir 90 eller 110, men vi lager en plan der begge deler er mulig, sier prosjektleder Bernt Arne Helberg i Statens vegvesen til Adresseavisen.

- Hva sier trafikktallene?

- Trafikktallene ligger på grensa for behov for fire felt og 110 km/t på hele strekningen. Allerede i dag ser vi at det mellom Levanger og Verdal er behov for fire felt, sier han.

Legger frem: Prosjektleder Bernt Arne Helberg i Statens vegvesen legger frem deres plan for ny E6 på Innherred.  Foto: Statens vegvesen

LES OGSÅ: Milliardkontrakt for bygging av E6 i Soknedal tildelt

Vegvesenet opplyser at de har satt inn ekstra ressurser i planleggingen av strekningen, som går gjennom Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Det gjør at politikerne i de berørte kommunene nå kan behandle forslaget to år før opprinnelig tenkt. De kan nå ta stilling til kommunedelplanene til våren, i stedet for våren 2020.

- Med kommunedelplanen har vi valgt en ny linje eller korridor for E6 mellom Åsen og Mære. Nå håper vi at berørte kommuner sender ut vårt planforslag til offentlig ettersyn, og at kommunedelplanen blir vedtatt i 2018, sier Helberg.

Sist sommer sendte Statens vegvesen ut en foreløpig anbefaling til kommunene.

LES OGSÅ: Vil bruke 450 millioner på denne E6-strekningen

Færre kryss

Han sier at det viktigste nye med den nye veien er at det blir færre kryss. Det er lagt opp til at veien skal gå utenom tettstedene, og at det skal være omtrent en mils avstand mellom hvert kryss.

- I dag er E6 en lokalvei, mens det i fremtiden blir en gjennomfartsvei, sier Helberg.

Dagens E6 vil fortsatt fungere som lokalvei, ifølge Vegvesenet.

LES OGSÅ: Se helt ny animasjon av nye E6 i Soknedal

Strekningen er i Nasjonal transportplan (NTP) beregnet å koste 11,5 milliarder kroner (i 2017-kroner)- Det er foreslått en statlig oppstartsbevilgning på 710 millioner og bompenger på 600 millioner kroner i siste del av planperioden fra 2024 til 2029.

Skriver beskriver Statens vegvesen den nye E6-traseen:

«I Levanger kommune fra Ronglan og mot Skogn legges ny E6 i nærheten av den gamle. Det blir planskilt kryss, det vil si kryss i to plan, sør for Holåsen. Deretter går vegen inn i tunnel under Holåsen og Skogn sentrum.

Derfra går E6 utenom Nossum og i tunnel under Høgberget. Det blir et planskilt kryss nord for dagens avkjøring til Moan. Dette blir krysset inn til Levanger sentrum. I stedet for å ta dagens sving mot Mule, fortsetter E6 rett frem og går i tunnel under Salthammer, før den går videre mot Verdal.

I Verdal kommer E6 fra Salthammer i Levanger og ned mot dagens E6. Det blir ett planskilt kryss mellom dagens kryss med fv. 72 i Vinne og Hamnekrysset. Dette blir krysset inn mot Verdal sentrum. Deretter går ny firefelts E6 i nærheten av dagens E6, videre over elva i ny bru øst for dagens bru over Verdalselva.

Ny E6 mot Fleskhus blir liggende øst for jernbanen. Det blir ikke kryss på Fleskhus, og E6 går i tunnel videre gjennom berget og kommer ut på Røra.

Krysset på Røra kommer 1,5 km lenger nord enn dagens kryss med fv. 755 mot Inderøy. Deretter går E6 i tunnel gjennom Røskje i Inderøy, og videre nordover vest for jernbanen og vest for Sparbu sentrum i Steinkjer. Nord for Sparbu krysser E6 jernbanen og kobles inn på dagens E6 på Mære.»

LES OGSÅ: Avsluttet siste fylkesting med sykkelveikrangel

På forsiden nå