Avløpene takler ikke klimaendringene

De kommunale vann- og avløpsnettene har et vedlikeholdsetterslep på ca. 150 milliarder kroner.

Mange utfordringer: Daglig leder i Røstad Entrepenør AS Jon Sellæg mener kommunene er nødt til å investere mer penger i vann- og avløpsektoren for å kunne møte klimaendringer og ekstremnedbør. 

Gamle kommunale vann- og avløpsanlegg er årsak til de fleste vannskadene i Norge. Syv av ti vannskader skyldes overvann og stopp i avløp.