- Trykkbølger kan ha drept alle hvalene i Vikna

Nå håper forskere at de rekker å få gjort en obduksjon av de 24 døde hvalene før de blir destruert.

Erik Jacobsen i teknisk etat i Vikna kommune forteller at de har fått en utfordring med hvor de skal gjøre av alle de døde hvalene. På fredag fikk man samlet 24 hvaler i strandsonen.   Foto: tom lysø

Saken oppdateres.

Fredag i forrige uke ble det oppdaget massedød blant grindhvaler nord for Borgan i Vikna. Svein Gunnar Myhren og svigerfaren kom tilfeldigvis over 25 døde hvaler som lå strødd rundt omkring på skjær og i fjæra.

Erik Jacobsen i teknisk etat i Vikna kommune opplyser at de fredag ettermiddag fikk samlet sammen 24 døde dyr i strandsonen. Det har ikke vært en enkel oppgave å finne ut hva man skal gjøre med de store dyrene.

- Vi har ansvaret for døde sjøpattedyr som kommer i land, men det har ikke vært lett å finne  en fornuftig måte å destruere dem på. Vi har et samarbeid med Kystverket, forteller han.

LES MER: - Det lå døde grindhvaler strødd overalt i vannet

Vil trolig grave dem ned

Det har vært vurdert å destruere dem ved et mottaksanlegg, men Jacobsen forteller at leveringen har bydd på problemer.

- Ingen er vant til å ta imot hvaler på nærmere 1000 kilo. Løsningen blir å samle dem i en container og kanskje grave dem ned.

Han forteller at det har vært noen forskere som har tatt kontakt, og som ønsker å ta prøver for å finne årsaken til massedøden-

- Jeg har ingen formening om hva som har skjedd med dem. Jeg håper at vi kan oppfylle ønsket til forskerne, og dersom de skal destrueres på land så er muligheten stor for det, sier ham.

LES MER: - De oppførte seg rart da vi så dem

- Katastrofe

Kystfisker Bjørnar Nicolaisen fra Andøya i Vesterålen er sikker i sin sak når det gjelder dødsårsaken.

- Det er seismikkskytinger utenfor kysten som er direkte eller indirekte skyld i denne naturkatastrofen, sier han.

Han forteller at det lokale fiskelaget fikk laget en rapport etter det foregikk stor seismikkaktivitet utenfor Vesterålen og Lofoten fra 2007 til 2009.

- Det var utallige spermhvaler som kom drivende døde i land i løpet av denne perioden. Jeg mener det ikke er noe tvil om hva som drepte grindhvalene i Vikna. Jeg har også sjekket med Oljedirektoratet og det foregår tre seismikkskytinger i Norskehavet, sør for Vikna i disse dager, forklarer Nicolaisen.

- Blir skremt

Seismikk er en metode hvor man bruker en luftkanon som skyter trykkbølger som reflekteres i sjøbunnen. Dermed får man en profil av sjøbunnen og får vite om det for eksempel er gass og olje på stedet.

Den erfarne fiskeren forteller at konsekvensene av seismikkaktiviteten i Nordland førte til at fisken forsvant og fiskebedrifter måtte legges ned.

- Trykkbølgen skremmer hvalene på land. Disse undervannsekspolosjonene burde ikke vært lov. Vi fiskere er i naturen hele tiden og ser hvor alvorlig effekten er, slår han fast.

- Grusom død

Hvalforsker Heike Vester er også svært skeptisk til denne metoden. Hun understreker at det finnes svært lite forskning på feltet, og at man rett og slett ikke vet nok om hvordan seismikk påvirket livet i vannet.

- Det er veldig trist at så mange hvaler døde. Vi trenger å få gjort en obduksjon av hvalene. Det er et mysterium at alle døde samtidig, mener hun.

Hennes største mistanke er lydforurensning, enten militær sonar eller seismikk.

- Hvis en trykkbølge fra seismikkutstyr kommer direkte mot dyrene vil indre organer bli skadd og de får indre blødninger. Det er en grusom død, sier hun.

- Bør slutte med seismikk

Forskeren, som bor i Henningsvær i Lofoten, understreker at en eventuell obduksjon trolig må gjøres av en ekspert fra utlandet.

- Norge har ikke mye erfaring med dette, og det er ikke noe regelverk som tar vare på sjøpattedyr med tanke på seismikk. I andre land finnes det regler som krever at de som starter opp sånn aktivitet må starte med lav kraft slik at dyrene har en sjanse til å komme seg vekk. Det beste hadde vært å slutte med seismikk til vi vet mer om konsekvensene, mener hvalforskeren.

Siden 2006 har hun forsket på grindhval, og hun ble godt kjent med en flokk som holdt til i Vesterålen. Nå frykter hun at det er den samme flokken som døde i Vikna.

- Grindhvaler kan forflytte seg 200 kilometer i løpet av ett døgn. Trykkbølger kan forplante seg i vannet selv om luftkanonen ble brukt 500 kilometer unna, sier hun.

- Vanlig aktivitet

Pressekontakt Eldbjørg Vaage Melberg ved Oljedirektoratet opplyser at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet alltid kommer med sine synspunkt før et selskap får lov til å bedrive med seismisk aktivitet i norsk farvann.

- De tar stilling til om det er ekstra hensyn som bør ivaretas, som for eksempel gytesesong, sier hun.

Hun beskriver seismikkskyting som en vanlig aktivitet i forbindelse med petroleumsindustrien, og det er ikke noe spesielt med seismikken som blir samlet inn i Norskehavet utenfor Midt-Norge i disse dager.

- Det ligger innenfor det regelverket som gjelder. Dette seismikkområdet ligger omtrent 200 kilometer fra Vikna, understreker Vaage Melberg.

Seismikk
 • Seismikk er en måte å undersøke undergrunnen på. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene.
 • Ved marin seismikk sendes en trykkbølge ved hjelp av en luftkanon. Deler av denne trykkbølgen blir i løpet av sekunder reflektert. Ved hjelp av moderne teknologi kan man på den måten lage tredimensjonale kart av undergrunnen.
 • Rundt regnet hvert 10 sekund vil det bli sluppet ut luft under høyt trykk, et såkalt skudd, som danner en sjokkbølge som forplanter seg gjennom vannet og ned i havbunnen.
 • Oljebransjen er den største kjøperen av seismikk fordi seismikk er et godt verktøy for å lete etter olje og gass.
 • Kilde: Wikipedia
Vikna kommune har samlet sammen 24 døde grindhvaler nord for Borgan i Vikna.  
    
      (Foto: Svein Gunnar Myhren)

Vikna kommune har samlet sammen 24 døde grindhvaler nord for Borgan i Vikna.   Foto: Svein Gunnar Myhren

Dette kartet viser hvor hvalene ble funnet døde, og avstanden til seismikkområdet i Norskehavet utenfor Midt-Norge.  
    
      (Foto: Heike Vester )

Dette kartet viser hvor hvalene ble funnet døde, og avstanden til seismikkområdet i Norskehavet utenfor Midt-Norge.   Foto: Heike Vester

Kystfisker Bjørnar Nicolaisen er overbevist om at det er seismisk aktivitet som har tatt livet av grindhvalene.  
    
      (Foto: Stein Inge Pedersen / deadlinemedia.no)

Kystfisker Bjørnar Nicolaisen er overbevist om at det er seismisk aktivitet som har tatt livet av grindhvalene.   Foto: Stein Inge Pedersen / deadlinemedia.no

Hvalforsker Heike Vester synes man bør slutte med seismikk på den norske havbunnen til man vet mer om konsekvensene.  
    
      (Foto: Bill Markham)

Hvalforsker Heike Vester synes man bør slutte med seismikk på den norske havbunnen til man vet mer om konsekvensene.   Foto: Bill Markham

På forsiden nå