Avviser jord-kravet

Meraker Brugs advokat tilbakeviser kravene fra gårdbrukerne.

Meraker Brugs advokat, Ola Oldren (til v.) tilbakeviser kravet fra gårdbrukerne. Til h. utmarkssjef Jakob Haugen og daglig leder Per Hembre i Meraker Brug. 

Saken oppdateres.

Da det forberedende møtet i jordskifteretten startet i dag fikk gårdbrukernes advokat Bjørn Hovstad presentere kravet.

Gårdbrukerne Tore Øien og ekteparet Bjørn Strid og Anne Lise Magnusson har på vegne av gårdbrukerne i fjellbygda krevd eierskap til én million mål som i dag kontrolleres av Meraker Brug AS.

Ikke fornuftig tvil

Advokat Ola Oldren, som representerer Meraker Brug tilbakeviser at gårdbrukerne er de rette eierne. Han viser til at det er opp til de som har fremmet kravet å bevise at de i så fall sitter med eierskapet.

- Generelt mener bruket at det ikke kan være fornuftig tvil om eierskapet til Meråkergodset. Godset i sin tid har vært på salg flere ganger. Det er grunn til å stille spørsmål om ikke eierne har holdt kontroll på det de har eid, sier advokaten.

Lang forhistorie

Han innledet med å si at han oppfatter Hovstads innledning mer som krav om rettigheter enn et krav om eierskap til den én million mål store grunneiendommen det er strid om.

Han har brukt lang tid på å redegjøre for eierskapet til den store grunneiendommen det er strid om eierskapet på. Oldren refererte blant annet mye fra Frostating lagmannsrettes dom i den såkalte allmenningssaken der ca. 150 gårdbrukere i bygda krevde rettigheter på den gamle allmenningen som nå tilhører Meraker Brug. Gårdbrukerne tapte både i tingretten og lagmannsretten.

Kan stoppe saken

- Det er intet behov for å kartlegge rettighetene nærmere etter vårt syn. De er grundig redegjort for, sier Oldren.

Det saksforberedende møtet i jordskifteretten fortsetter etter lunsj. Retten vil avgjøre om saken skal fremmes.

På forsiden nå