- Vi føler oss bare norske

Mona MohammedAl Zanghari (16) og de seks andre søstrene kjemper mandag sin tøffeste kamp i Oslo tingrett.

I en overfylt flyktningeleir, i Irbid i Jordan, like ved utrygge Syria, lever familien som ble kastet ut fra Namsos og Norge. – Dette er ikke et godt liv, sier Mona (16). 

Saken oppdateres.

Mens familien sitter i Jordan skal retten nå behandler søksmål mot staten for å få opphevet utvisningsvedtaket som førte til at de ble tvangsendt fra Norge.

– Vi er nervøse. Vi tenker mye på hva som skal skje og hva vi skal si i retten. Dette er et dårlig liv. Leiren er overfylt av flyktninger fra Syria og det er utrygt, så vi går sjelden ut. Ingen av oss går skole, og vi kan knapt gå ut, det føles som om vi ikke kan puste, sier Al Zanghari.

Må vitne på telefon

På en dårlig telefonlinje, der lyden av og til forsvinner, forteller hun om søstrenes liv i den overfylte flyktningleiren i Irbid i Jordan, like ved den syriske grensen.

Et område som amerikanske myndigheter betegner som utrygt på grunn av trusler om terrorangrep fra ekstreme grupper og konfliktene i Syria og Irak. Derfor måtte også familien reise flere timer til hovedstaden i Amman for å møte sin norske advokat Arild Humlen, tidligere i høst. Mandag må de reise tilbake for å avlegge sine vitnemål, på telefon fra den norske ambassaden i Amman.

Kan ramme nordmenn

Advokaten retter nå hard kritikk mot Utlendingsnemnda (UNE) for det han kaller dårlig forvaltningsskikk. Så sent som i mai i år, etter at stevningen var fremmet, fattet UNE et nytt vedtak der de endret argumentasjonen, men opprettholdt konklusjonen i vedtaket.

– Dette er helt ekstraordinært. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det fremstår som om UNE skjønte at de hadde fattet et vedtak som ikke ville holde. Resultatet i det nye vedtaket var klart på forhånd, men de pyntet på begrunnelsen ut fra stevningen, sier Humlen.

Han sier det er uholdbart om en slik forvaltningspraksis får feste seg og gjør situasjonen usikker både for norske og utenlandske borgere.

– God rettssikkerhet

Advokatfullmektig Jørgen Christian Stabel, fra advokatfirmaet Kluge, fører saken på vegne av regjeringsadvokaten. I sitt sluttinnlegg overfor tingretten krever han UNE og staten frifunnet. «Det foreligger ikke feil i saksbehandlingen, og at eventuelle feil uansett ikke har virket inn på avgjørelsene», heter det i innlegget.

Seksjonssjef Hanne Bjerkan Johnsen i UNE viser til at de foretas konkrete vurderinger i hver enkelt sak.

– Når det gjelder vurderingen av barnas tilknytning til Norge, har barnas beste vært et grunnleggende hensyn. UNE fant at innvandringsregulerende hensyn veide tyngre i denne saken, skriver hun i en e-post til Adresseavisen. Johnsen sier alle sakene de har vært gjennom den siste tiden ikke sår tvil omkring UNE saksbehandling. Hun kaller det en naturlig del av asylsøkere og innvandreres rettssikkerhet. Humlen er uenig.

– Dette viser at det er svært problemetisk å inkorporere bestemmelser om barns rettigheter og statens interesser for forvaltningen. Etter min mening er det en uholdbar situasjon, sier han.

Dette er saken
  • Sommeren 2013 ble søstrene Nora (6), Sara (9), Bayan (11), Israe (14), Mona (16), Ghofran (19), Doaa (21) og foreldrene Aida og Mohammed Fayez Al Zanghari, tvangssendt fra Namsos til Jordan i tråd med Utlendingsnemndas vedtak.
  • Faren løy om opphavet og hevdet å komme fra Vestbredden, ikke Jordan, da han ankom Norge på begynnelsen av 2000-tallet.
  • Utlendingsmyndighetene mener familien ikke har behov for beskyttelse, og påpeker at de har oppholdt seg ulovlig i Norge.
  • Søstrene er delvis oppvokst i Namsos. De to yngste har aldri bodd utenfor Norge før.
  • I tingretten ble det avgjort at søstrene ikke får komme tilbake til landet.
Mona Mohammed Fayez Al Zanghari (16) sier hun og søstrene har det vanskelig i Jordan. De har ingen venner og tør knapt gå ut. 

Mona Mohammed Fayez Al Zanghari (16) sier hun og søstrene har det vanskelig i Jordan. De har ingen venner og tør knapt gå ut. 

I en overfylt flyktningeleir, i Irbid i Jordan, like ved utrygge Syria, lever familien som ble kastet ut fra Namsos og Norge. – Dette er ikke et godt liv, sier 16 år gamle Mona. 

I en overfylt flyktningeleir, i Irbid i Jordan, like ved utrygge Syria, lever familien som ble kastet ut fra Namsos og Norge. – Dette er ikke et godt liv, sier 16 år gamle Mona. 

Søstrenes advokat Arild Humlen kritiserer Utlendingsnemnda for ikke å ta hensyn til barnas beste. – Det er klart barnas situasjon påvirkes i klart negativ retning når de sendes ut til et utrygt område i et land de ikke kjenner, sier han. 

Søstrenes advokat Arild Humlen kritiserer Utlendingsnemnda for ikke å ta hensyn til barnas beste. – Det er klart barnas situasjon påvirkes i klart negativ retning når de sendes ut til et utrygt område i et land de ikke kjenner, sier han. 

I en overfylt flyktningeleir, i Irbid i Jordan, like ved utrygge Syria, lever familien som ble kastet ut fra Namsos og Norge. – Dette er ikke et godt liv, sier Mona (16) (nr tre fra v.). 

I en overfylt flyktningeleir, i Irbid i Jordan, like ved utrygge Syria, lever familien som ble kastet ut fra Namsos og Norge. – Dette er ikke et godt liv, sier Mona (16) (nr tre fra v.). 

Lykkelige i Namsos. Fra venstre sitter moren Aida og pappa Mohammed med døtrene Nora (4) og Sara (7), som begge er født i Namsos. Videre følger Bayan (9), Israe (12) og Mona (14), som alle kom til Norge for over åtte år siden. Til høyre er Doaa (19) og Gofran (17), som kom for et par år siden. 

Lykkelige i Namsos. Fra venstre sitter moren Aida og pappa Mohammed med døtrene Nora (4) og Sara (7), som begge er født i Namsos. Videre følger Bayan (9), Israe (12) og Mona (14), som alle kom til Norge for over åtte år siden. Til høyre er Doaa (19) og Gofran (17), som kom for et par år siden. 

På forsiden nå