Vedtar forelegg for barnevernssvikt

Midtre Namdal samkommune vedtar forelegg på 75 000 kroner.

- Vi er oppriktig lei oss for det som har skjedd, og vi forstår at dette har vært belastende for mange, sier ordførerne i Midtre Namdal samkommunene i en felles uttalelse. Her representert ved ordfører Morten Stene i Namsos som også er ordfører samkommunen.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

Det ble klart etter et møte mellom de fire ordførerne i Midtre Namdal samkommune fredag ettermiddag. Saken går dermed ikke videre til retten.

- Vi er oppriktig lei oss for det som har skjedd, og vi forstår at dette har vært belastende for mange. Når det er sagt, er vi glade for at Riksadvokaten i sin vurdering har vektlagt at vi har iverksatt relevante tiltak og at situasjonen i barneverntjenesten nå er sterkt forbedret, sier ordførerne i en felles uttalelse.

Samkommunen omfatter de fire kommunene Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid.

LES OGSÅ: - Barnevernstjenesten ble ikke så dårlig over natta

Forsømte 100 barn

Det var Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som først tok tak i saken. I 2012 ble det opprettet tilsynssak, og samkommunen ble anmeldt til politiet.

Riksadvokaten mener barnevernet i Midtre Namdal fra september 2009 til høsten 2012 forsømte behandlingen av en rekke saker, som til sammen omfattet om lag 100 barn. Torsdag besluttet Riksadvokaten å ilegge samkommunen foretaksstraff på 75 000 kroner.

LES OGSÅ: Utvalg skal se på barnevernloven

- Sviktet de mest sårbare

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ser alvorlig på saken, og er glad for at samkommunen nå vedtar forelegget.

- Kommunene har sviktet sine mest sårbare ved at barneverntjenesten grovt har forsømt sin plikt etter loven. Denne saken sender et signal til alle kommuner i landet om at svært alvorlig svikt i tjenesten vil kunne medføre straffansvar, sier hun.

Midtre Namdal samkommune har etter at saken ble kjent, styrket barnevernstjenesten blant annet ved å øke antallet årsverk i tjenesten fra 8 til 20, og ved å iverksette tiltak for kompetanseheving og kvalitetssikring.

LES OGSÅ: Fylkesmannen med kritikk etter barnedødsfall

- Barnevernet må fungere

Det skal være første gang en slik straff blir gitt i forbindelse med saksbehandling i barnevernstjenesten. Horne mener saken bør være en vekker for kommunene den gjelder.

- Svikt i barneverntjenestens arbeid skal tas alvorlig. Det er fullstendig uakseptabelt at slik svikt gjentar seg, sier hun.

Horne sier saken viser viktigheten av at kommunene prioriterer barnevernet.

- Barn skal beskyttes mot alle former for omsorgssvikt og overgrep. Derfor er det avgjørende at bekymringsmeldinger følges opp av den kommunale barneverntjenesten. Det er viktig at meldingene håndteres snarest mulig, og at de undersøkes grundig, sier Horne.

LES OGSÅ: Straff for å svikte barn

Saken lukket

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nå lukket tilsynssaken, både når det gjelder systemsvikten og sakene knyttet til de enkelte barna som ble rammet.

På forsiden nå