Værnes skal bli lik Gardermoen

I framtiden skal du kunne ta rulletrappa fra flyterminalen på Værnes og rett ned på jernbaneperrongen.

Saken oppdateres.

Stoppestedet skal integreres i terminalen, når den bygges ut. Målet er å gjøre det lettere enn i dag for reisende som kommer, eller drar fra flyplassen med toget.

– Ønsket vårt er opplagt å få toget til å ta mer av kollektiv-andelen, sier lufthavnsjef Lasse Bardal i Avinor.

– Det er et stort uutviklet potensial når det gjelder togtrafikken til og fra Værnes. Det er noe av det vi har sett på når det gjelder utviklingsplanen for Trønderbanen, sier regiondirektør Anne Skolmli i Jernbaneverket. Sammen med lufthavnsjefen presenterte hun i går de nye planene for Værnes’ nye stasjon.

Flere tog

Byggingen vil skje parallelt med Avinors planlagte utvidelse av flyterminalen og flyplassområdet sørvestover. Første byggetrinn, som starter i løpet av kort tid, vil hovedsakelig innebære tilpasning til det nye flyplasshotellet som nå er under bygging tett inntil jernbanesporet. Etter hvert som flyplassområdet utvides vestover, skal deler av dagens perrong heves. Den og jernbanesporet legges også i kulvert under flyplassen. Et tredje byggetrinn vil være dobbeltspor inn til Værnes, slik at rene flytog kan snu her.

– Vi starter arbeidet allerede til høsten. Etter hvert som vi legger lokk over deler av området utreder Jernbaneverket nå en integrering av stasjonen. Jeg regner med at det kan være der i 2011, sier Bardal.

Totalt er kostnadene med Avinors prosjekt «Apron vest» beregnet til 200 millioner kroner. For å få til utvidelsene er Avinor avhengig av et tett samarbeid med Jernbaneverket. Utvidelsene av både terminalområdet og sikkerhetssonene rundt flyplassen avhenger nemlig av steinmasser fra planlagte Gevingåsen tunnel.

I går snakket både Bardal og Skolmli om hvordan dette kan være med på å få ned reisetiden mellom Trondheim og Værnes, og dermed kunne være med på å øke frekvensen på strekningen. Totalt sett vil det kunne være med på å gjøre toget mer attraktivt som reisemåte til flyplassen.

– Tafatte politikere

Selv om Værnes allerede i dag har en kollektivandel på ca. 60 prosent, nesten utelukkende med flybussen, mener han det er stort potensial for vekst. Især folk som bor sør for Trondheim sentrum, for eksempel i aksen Melhus-Heimdal, velger i dag bil framfor kollektivtransport.

– I dag har vi 1,3 millioner reisende med trønderbanen årlig. Våre beregninger sier at det er mulig med ca. én million flyreisende årlig, sier Skolmli.

Kortere reisetid og bedre ruter er stikkordene for å få til dette. Skolmli tør ikke spå når den nye stasjonen kan stå ferdig, fordi det er helt avhengig av penger til prosjektet fra staten.

– Jeg skulle ønske at trønderske politikere så potensialet og torde være mer offensive. Det burde gjøres en massiv jernbanesatsing rundt de store byene, med en skikkelig bybane. I Stavanger og Bergen er dette selvfølgelig, men her skjer det ikke. I disse miljøtider burde det være naturlig og alle vil tjene på det, sier Bardal.

 
 
På forsiden nå