Levende griser blodtappet på slakteri

Griser som ennå pustet, ble blodtappet på Midt-Norge Slakteris avdeling i Verdal i Nord-Trøndelag. Direktør Ståle Gausen beklager og har satt i gang opprydding.

Saken oppdateres.

I et brev til slakteriet beskriver Mattilsynet det som har skjedd under slakting ved dette slakteriet som alvorlige avvik og helt uakseptabelt. I det samme brevet går det også fram at bruddene har fortsatt etter at forholdene er påpekt av Mattilsynet. Nå har Mattilsynet sent ut varsel om mulig tvangsmulkt til slakteriet.

– Grunnen til at vi nå reagerer såpass kraftig, er at slakteriet er varslet flere ganger. Likevel er uerfarne plassert ved slakting uten erfarne folk til stede, sier seksjonssjef Jon Lasse Myhre ved Mattilsynets seksjon for tilsyn i Sør-Innherred i Verdal til Trønder-Avisa.

Griseslakting foregår ved at dyrene sendes ned i et rom med ren CO2. Når de mister bevisstheten og slutter å puste, heises de opp igjen for blodtapping. Om dyrene fortsatt puster, skal slakterne bruke boltepistol før grisene stikkes for blodtapping.

– Pustende gris ble stukket før den var skikkelig bedøvd, skriver Mattilsynet i brevet til slakteriet.

Medeier og direktør Ståle Gausen i Midt-Norge Slakteri beklager det som har skjedd.

– Dette skjedde i forbindelse med opplæring. Vi har iverksatt nye rutiner og har satt inn personer vi har tillit til kan gjennomføre opplæringen på en betryggende måte, sier Gausen.

 
På forsiden nå