Hit kan du ikke dra i påska

Deler av det attraktive friluftsområdet i Nord-Trøndelag har fått ferdselsforbud.

Tautra er mye brukt som utfartsområde, særlig i forbindelse med påsken. De skjerpede reglene betyr en begrensning av friluftslivet. 

Saken oppdateres.

Miljødirektoratet har vedtatt ferdselsforbud fra 1. april i visse områder på Tautra.

Av hensyn til hekkende fugler foreslo Fylkesmannen for et år siden å forby ferdsel på deler av Tautra i perioden 1. april til 15. juli. Dette ble vedtatt av Miljødirektoratet i forrige uke, opplyses det på nettsiden til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

LES OGSÅ: Vil starte kattejakt på Tautra

Ramsarlisten

På 1970-tallet fant man Trøndelags største hekkekoloni av ærfugl og hette- og fiskemåker, i tillegg til en rekke andre mer sjeldne fuglearter. Da moloen og veiforbindelsen kom på slutten av 70-tallet gikk særlig ærfuglbestanden dramatisk tilbake.

Spesielt ærfugl sliter med å øke i antall, og ungeoverlevelsen er gjennomsnittlig lav.

Tautra er på den internasjonale Ramsarlisten over viktige våtmarksområder, og Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å ivareta fuglelivet på øya. Deler av øya er vernet som naturreservat og fuglefredningsområde, med ferdselsforbud i hekketida. Resten av området har dyrelivsfredning uten restriksjoner på ferdsel.

Begrenser friluftslivet

At ferdselsforbudet nå gjelder fra 1. april innebærer en skjerpelse av reglene, siden det fram til i år har vært 25. april som har vært første dag med ferdselsforbud på deler av øya. Fastboende vil, som tidligere, være unntatt fra ferdselsforbudet.

Tautra er mye brukt som utfartsområde, særlig i forbindelse med påska. De skjerpede reglene betyr en begrensning av friluftslivet.

adressa.no har byttet ut bildet til artikkelen. Det forrige bildet viste klosterruinene på Tautra, der det ikke er ferdselsforbud.

På forsiden nå