Rapport:

- Barnevernet svikter barna

Barn som skal plasseres i fosterhjem blir i stedet plassert på institusjon. Barna er blitt kasteballer i en tiltakskjede som ikke fungerer.

Uforsvarlig barnevern. Velferdsdirektør Erik Stene og rådgiver Doris Fagerli Sundvik har ført tilsyn med Bufetat som får sviende kritikk for ikke å ha gitt et forsvarlig barnevernstilbud i Nord-Trøndelag. 

Saken oppdateres.

Det statlige barnevernet Bufetat må tåle skarp kritikk i en tilsynsrapport som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført. Konklusjonen er at barnevernet i Nord-Trøndelag er uforsvarlig og ikke til barnas beste.

- Dette handler om unger som er i en veldig sårbar situasjon. Samhandlingen mellom det statlige og kommunale barnevernet fungerer ikke. Det er Bufetats ansvar, sier Erik Stene, velferdsdirektør i Nord-Trøndelag.

LES OGSÅ: 725 000 i erstatning for barnevernsovergrep

Samlet klage fra kommunene

Tilsynet ble gjennomført etter at barneledernettverket hadde sendt en samlet, omfattende klage fra samtlige kommuner i Nord-Trøndelag med unntak av Stjørdal. Det er første gang Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført et tilsyn med det statlige barnevernet.

- Det vi ser er at Bufetat ikke ivaretar sin bistandsplikt. Barn blir for lenge i midlertidige tiltak. De blir presset på et tilbud som ikke passer. Bufetat tillater seg å omdefinerer behovene. At behovene ikke blir avgjørende for valg av tilbud er ikke holdbart, fremholder Stene.

Han understreker at det viktigste er hensynet til barnas beste.

- Om det er kommunene eller staten som svikter er ikke et avgjørende spørsmål. Poenget er at hele tiltakskjeden fungerer, sier Stene.

Mangel på fosterhjemsplasser

Et hovedproblem er mangelen på fosterhjemsplasser. Bufetat sitter med ansvaret. Ett konkret eksempel som blir fremhevet er historien om en elleve år gammel jente som ble plassert midlertidig i institusjon i to år i påvente av at det ble fremskaffet et fosterhjem.

- Dette er uforsvarlig. Behovet for fosterhjem skal man dekke, sier Stene og understreker at det er mulig å kjøpe tjenester.

Han har mistanke om at økonomiske vurderinger ligger til grunn: Barn plasseres i institusjonsplasser som er ledige og som Bufetat allerede har betalt for.

Stene sammenligner med en trafikkulykke: Det er aldri snakk om at sykehuset ikke har kapasitet til å ta imot den som er blitt akutt skadet.

- Men i forhold til et akutt behov innen barnevern tillater man det. Slik skal det ikke være, sier Erik Stene.

Tar kritikken alvorlig

Bufetat region Midt-Norge ser alvorlig på kritikken i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Regiondirektør Jonny Berg registrerer at kritikken spesielt handler om manglende tilgang på fosterhjemsplasser. Dessuten at det i mange saker ikke er mulig å finne dokumentasjon for de vurderinger som er gjort.

-I sum er tilsynsrapporten en kritikk som vi helt klart tar inn over oss. Vi vil gjøre det vi kan for å iverksette tiltakpå de områder som Fylkesmannen påpeker, sier Jonny Berg.

Det blir påpekt i rapporten at Bufetat i noen tilfeller har omdefinert barnas behov i forhold til de vurderinger som er gjort i kommunene.

-Hvorfor har dere gjort det.

-Når det gjelder tiltaksvalg har det oppstått en del diskusjoner om hvorfor det er valgt en plassering i institusjon i påvente av fosterhjem. Vi registrerer at dette er noe av grunnlaget for kritikken.

Regiondirektøren sier at Bufetat har startet et forbedringsarbeid som blant annet omfatter et enda sterkere trykk på rekruttering av flere fosterhjem og som er tilpasset det enkelte barns behov. Dessuten er han opptatt av å forbedre samhandlingen mellom Bufetat og kommunene. Fylkesmannen har sammenkalt til et møte Bufetat og barnevernslederne i kommunene.

-Dette er et møte vi ser frem til, og vi vil sammen med kommunene gå gjennom nødvendige tiltak, sier Jonny Berg.

På forsiden nå