Fikk garnet fullt av oppdrettstorsk

Rømmingsalarmen gikk etter at oppdrettstorsk som stammer fra Frengen Havbruks anlegg på Ytterøy havnet i garnlenkene til Jardar Sandstad.

Saken oppdateres.

Den første fangsten på ca 140 torsk fikk Sandstad ca en uke før julaften – på den sørlige delen av øya – ca fem kilometer fra oppdrettsanlegget. I mellomjula satte han garn i sjøen på samme sted. Da ble det en ny ladning på 60 torsk, men umiddelbart falt det ham ikke inn at fisken kunne stamme fra oppdrettsanlegget.

Forundret– Jeg ble svært forundret over storfangsten ettersom jeg tidligere bare har brukt å få bare et par tre fjordtorsk på et slikt garnsett, forteller Sandstad.

Han reagerte imidlertid på at fangsten besto av jevnstor kilosfisk. Da han skulle se nærmere på den, viste det seg at fisken hadde slitte finner. Da den skulle sløyes oppdaget han også at den hadde unormalt stor lever som gjorde at fisken virket feit og lubben.

Rømmingsalarm

– Vi spøkte med at fisken kanskje stammet fra oppdrettsanlegget, men det var først da jeg snakket med fiskeforvalter Anton Rikstad ved fylkesmannens miljøvernavedling i Steinkjer at vi alle sammen forsto at hele fangsten var oppdrettstorsk.

Dermed gikk rømmingsalarmen. Fiskeridirektoratet dro forleden ut på befaring ved oppdrettsanlegget. Det ble konstatert at den ene mæren, som inneholder flere tusen fisk, hadde en ca 30 cm lang rift der fisken åpenbart hadde kommet seg ut. Bedriften fikk umiddelbart pålegg fra om å iverksette tiltak i form av gjenfangst og bøting av mæren.

– Når man kan få en så stor gjenfangst så langt fra oppdrettsanlegget, forteller det meg at flere tusen fisk kan være på rømmen og det er svært alvorlig både for den ville fjortorsken og Trondheimfjorden som nasjonal laksefjord, sier Anton Rikstad.

 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

  Foto: LEIF ARNE HOLME

 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

  Foto: LEIF ARNE HOLME

På forsiden nå