Dette får Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag sørger den rødgrønne regjeringen for 116,4 millioner kroner ekstra til kommunene og 36,3 millioner kroner til fylkeskommunen.

Saken oppdateres.

Beløpet inkluderer både frie inntekter og vedlikeholdstilskudd. I tillegg er det beregnet et kompensert tap av skatteinntekter som utgjør 30,5 mill. kroner for kommunene og 21,9 mill. kroner for fylkeskommunen. Merverdiavgiftskompesasjonen utgjør et ytterligere tillegg på 21,9 millioner kroner samlet for kommunene og fylkeskommunen.I tillegg til satsingen på Gevingåsen-tunnelen med et beløp i størrelsesorden 123 mill. kroner, iverksetter Regjeringen flere nye statlige tiltak i Nord-Trøndelag:*Vedlikehold av Statens hus i Steinkjer for 10 mill. kroner.*Vedlikehold av Regimentsbygningen i Steinkjer for 15 mill. kroner.*Ombygging av Kriminalomsorgen i Steinkjer for 1. mill. kroner*Nye lokale for det nye tinghuset til Innherred tingrett. 25 mill. er bevilget til dette formålet.Nord-Trøndelag blir tilgodesett med 52 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Høgskolen i Nord-Trøndelag får to nye stipendiatstillinger, og innefor sektoren miljø og kulturminne er det avsatt penger til reparasjoner av Sundnes gård (Inderøy) og Trønderlåna på Hegge gård (Steinkjer).

På forsiden nå