For bom – ekskludert av Frp

27. november i fjor stemte Frps Roald Korssjøen (72) for forslaget om å utrede bompengefinansiering av Rv 17-prosjektet mellom Namsos og Steinkjer. Det førte til at han nå er ekskludert fra partiet.

  Foto: NAMDALSAVISA

Saken oppdateres.

- Vegen må bygges med en gang. Ikke noe dill-dall, sa Korssjøen til Namdalsavisa da kommunestyret i Namsos diskuterte planene om bompengefinansiering for å få utbedret Rv 17.Frp-representanten holdt et lengre innlegg hvor han konkluderte med at han ville si ja til bompengefinansiering for å få vegprosjektet gjennomført så fort som mulig.Sammen med representantene fra Ap, H, V, KrF og Sp utgjorde han dermed flertallet på 23 representanter. De fem andre Frp-representantene og SVs gruppe på ni gikk imot forslaget om bompengefinansiering.Brudd på Frps vedtekter- I henhold til partiets vedtekter og vedtak på landsstyremøtet, er det to områder hvor det ikke er rom for et annet syn. Det dreier seg om et standpunkt mot bompengefinansiering og mot eiendomsskatt, sier gruppeleder Ståle Busch i Namsos Frp til Namdalsavisa.Ifølge Busch gjorde han før kommunestyremøtet Roald Korssjøen klar over konsekvensene om han stemte for bompengefinansiering av Rv 17-prosjektet.- Som gruppeleder henviste jeg til partiets klare holdning til bompengefinansiering. Av en eller annen grunn valgte han ikke å etterkomme min anmodning, sier Busch.Det er Frps sentralt som har fattet vedtak om å ekskludere Roald Korssjøen. Både leder Gunnar Modell i Namsos Frp og gruppeleder Busch benekter at de har rapportert Korssjøens avvikende stemmegivning videre i partiapparatet.- På sentralt hold følger de utrolig god med på det vi foretar oss. Det som skjedde i kommunestyret i Namsos, er fanget opp av fylkeslaget eller av den sentrale partiorganisasjonen, sier Busch.En grei avgjørelse- Synes du som gruppeleder at eksklusjonen er grei?- Ja, Roald Korssjøen har ikke stemt i tråd med partiets klare standpunkt i et viktig prinsipielt spørsmål. Det er høyt under taket i Frp, men når det gjelder bompenger og eiendomsskatt, skal det ikke være tvil om hva Frps representanter står for, sier Ståle Busch.Som en følge av at Roald Korssjøen er ekskludert og strøket av Frps medlemslister, vil han møte som uavhengig representant resten av kommunevalgperioden.- Dette er noe som ordføreren håndterer i tråd med lover og regler. Frps kommunestyregruppe blir redusert fra seks til fem representanter som følge av det som har skjedd. Det må vi leve med, sier Ståle Busch.

 
        
            (Foto: NAMDALSAVISA)

  Foto: NAMDALSAVISA

På forsiden nå