Avviser triksing med tall

Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning avviser Anders Eides påstand om at forvaltningen trikser med rovdyrtallene.

Saken oppdateres.

Vangen mener Eide blander kortene.– Det er ikke forvaltningen som står bak bestandstallene for rovvilt. Det er det et Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt som sørger for, sier Knut Morten Vangen.Han mener det er god grunn til å stole på disse tallene.– De er basert på en vitenskapelig godkjent metode, og tallene legges til grunn for all forvaltning av rovdyr fra myndighetenes side.–Hva synes du om å bli beskyldt for å trikse med tall?–Jeg tar det til etterretning. Vi er gjennom forskriften pliktig til å forholde oss til disse tallene, og det er det vi gjør. Vangen peker på at det er Stortinget som har bestemt bestandstallene.– I noen områder prioriteres rovdyr, i andre områder beitedyr.– Tror du rovdyr og sau kan leve side om side i Snåsa?– Ja, det tror jeg. Potten med forebyggende tiltak er økt betraktelig, og det bør gjøre det mulig å få ned tapstallene, sier Knut Morten Vangen.På forsiden nå