Mårhund fanget levende for første gang i Norge

Svartelistet rovdyr tatt i Leka i Nord-Trøndelag.

  Foto: Karl Brøndbo/SNO

Saken oppdateres.

Dyret ble fanget i Gutvik i Ytre Namdal i Leka kommune i Nord-Trøndelag.

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det første gang det er fanget en levende mårhund i Norge.

- Hva skjer med mårhunden dere har fanget?

- Den blir sterilisert og påsatt en radiosender før den settes ut igjen. Mårhunden opptrer ofte parvis og vi ønsker å kontrollere om det er flere i det samme området, selv om vi ikke har indikasjoner på dette nå, sier Tore Solstad, regionansvarlig i Statens Naturoppsyn for rovvilt i Nord-Trøndelag til adressa.no.

Fanget i burfelle

Mårhunden ble fanget i en burfelle satt opp av Statens Naturoppsyn (SNO) i Gutvik. SNO har de siste årene fått inn flere meldinger om mårhund som skal ha blitt observert, uten at noen har greid å bekrefte dette.

Svartelistet

Mårhund, også kalt vaskebjørnhund, er et rovdyr i hundefamilien omtrent så stor som en rødrev. Dyret er svartelistet i Norge fordi det ikke hører hjemme i norsk fauna.

Ifølge Solstad stammer mårhunden fra Asia. Den ble innført til Russland på 1930-tallet og har siden spredd seg til flere land i Europa. Det finnes blant annet en stor bestand i Finland.

- Sprer seg raskt

- Mårhunden er et problem fordi den sprer seg raskt og danner veldig tette bestander, forteller Solstad til adressa.no.

Han beskriver mårhunden som en mellomting mellom en grevling og en rev.

- Den er lik grevlingen i atferd. Den går for eksempel i hi om vinteren og er veldig fleksibel i matveien. Den er også en god svømmer og kan gjøre stor skade i våtmarksområder der fugler legger eggene sine på bakkenivå, sier Solstad.

Beredskap

Dette er mest sannsynlig første gang en mårhund er observert sør for grensen til Nordland. DN har forberedt seg på at noe slikt kunne skje og har opprettet en beredskap for å møte problemet.

- Målsettingen er å avdekke alle forekomster i Norge og fjerne alle individene. En enslig mårhund utgjør ikke en større trussel for omgivelsene enn det en rev eller grevling gjør. Men disse dyrene har en høy reproduksjon og sprer seg raskt, forteller Solstad.

 
        
            (Foto: Karl Brøndbo/SNO)

  Foto: Karl Brøndbo/SNO

 
På forsiden nå