Her er barna flinkest

Noen trønderske kommuner skiller seg ut med svært gode resultater på de nasjonale prøvene.

Saken oppdateres.

For to uker siden ble resultatene i lesing lagt frem, og i dag ble engelsk-resultatene offentlige.

Elevene i femteklasse vurderes på en skala fra en til tre, mens åtteklassingene vurderes på en skala fra en til fem. Gjennomsnittlig mestringsgrad for femteklassene er 2,0, det samme nivået som de to siste årene.

For 8.-klassingene er gjennomsnittet i mestringsnivå 3,0.

Dette er de trønderske kommunene som kommer best ut på de nasjonale prøvene i engselsk:

Topp tre kommuner 5. trinn i Sør-Trøndelag:

Klæbu: 2,2

Oppdal: 2,2

Rissa: 2,1

Trondheim, Melhus og Skaun lå alle på landsgjennomsnittet med et mestringsnivå på 2,0.

Topp tre kommuner 5. trinn Nord-Trøndelag:

Leksvik: 2,2

Overhalla: 2,0

Snåsa: 2,0

Verdal: 2,0

Topp tre kommuner 8. trinn i Sør-Trøndelag:

Røros: 3,3

Oppdal: 3,3

Trondheim: 3,1

Snittet blant 8.-klassingene i Sør-Trøndelag er akkurat som landsgjennomsnittet, på 3,0.

Topp tre kommuner 8. trinn Nord-Trøndelag :

Leksvik: 3,2

Verdal: 3,1

Namsos: 3,0

Snittet blant 8.-klassingene i Nord-Trøndelag er på 2,9.

Statistikken er imidlertid ikke helt fullstendig, side ikke alle kommuner har deltatt i de nasjonale prøvene.

Jenter best

Resultatene av prøvene viser at forskjellene mellom gutter og jenter øker. Flere jenter enn gutter presterer på de høyeste mestringsnivåene.

Fylkesvis skiller Oslo og Akershus seg postivt ut på begge trinn. Blant de store byene gjør Oslo det best for 5. trinn, mens Stavanger gjør det sterkest på 8. trinn.

Trondheim havner noe over landsgjennomsnittet på 8. trinn med et mestringsnivå på 3,1. 5.-klassingene ligger derimot akkurat på landssnittet.

Over 100 000 prøvesvar

Prøvene ble gjennomført av om lag 58 000 elever på 5. trinn i uke 38 og av 59 000 elever på 8. trinn i uke 39.

Resultatene for de ulike skolene blir offentlige førstkommende torsdag.

 
På forsiden nå