Må slakte 700 000 laks pga sykdom

Det er påvist pankreassykdom (PD) i et oppdrettsanlegg tilhørende Marin Harvest i Nærøy Nord-Trøndelag.

Saken oppdateres.

PD-smitten ble påvist tirsdag i anlegget ved Ramstadholmen ved utløpet av Foldfjorden i Nord-Trøndelag..

Etter selv å ha tatt prøver av noen døde fisker, sendte Marin Harvest sist fredag inn fisk til laboratorium nærmere analalyse. Disse viste lav forekomst av PD-virus, og det er ikke påvist klinisk PD-utbrudd på lokaliteten.

3200 tonn

Fisken på anlegget ble satt ut høsten 2009. Det står 3200 tonn fisk på anlegget med en snittvekt på 4,7 kilo.

Marine Harvest har i samråd med Mattilsynet innført ekstra sikkerhetstiltak ved anlegget og Mattilsynet har formelt båndlagt anlegget. Naboanlegg er allerede varslet, og det nærmeste anlegget tilhører Sinkaberg Hansen og ligger 7 kilometer fra Ramstadholmen.

I tillegg til å innføre sikkerhetstiltak vil Marine Harvest nå søke Mattilsynet om å fremskynde slaktingen av fisken fra anlegget. Dette gjøres for å redusere sannsynligheten for et sykdomsutbrudd, med tilhørende risiko for spredning av virus i området.

Meget smittsomt

Kommunikasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marin Harvest opplyser at man håper på å komme i gang med nedslaktingen innen en ukes tid.

PD forårsakes av et virus som betegnes salmonid alfavirus og sykdommen påvises hos atlantisk laks og regnbueørret, og er meget smittsomt. Dette er første gang PD er påvist i Nord-Trøndelag. Sist et Marin Harvest-anlegg var rammet, var høsten 2009 ved Smøla.

 
 
På forsiden nå