Verdalsgriser har fått svineinfluensa

Besetningen er isolert.

Saken oppdateres.

En grisebesetning i Verdal har fått påvist svineinfluensa.

- Det som er påvist er det som heter pandemisk influensa H1N1, det vil si det som vi kalte svineinfluensa og som det var mye ståhei rundt i 2009, sier Kirsten Toubro ved Mattilsynet i Sør-Innherred til adressa.no.

Det var NRK som først omtalte saken.

-Tar det med ro

- Det at vi har fått påvist dette en gang til, betyr at sykdommen trolig har vært i grisebesetningene hele tiden, hvis det ikke har blitt nysmitte på folk igjen. Men vi tar det mer med ro nå, i forhold til 2009, sier Toubro.

Svineinfluensa gir seg utslag i helt vanlige influensasymptomer som hoste, nysing og feber. Symptomene er de samme både hos dyr og mennesker, men så langt er det liten risiko for noe utbrudd blant folk.

- Smitte til mennesker er kun aktuelt i forhold til griserøkterne som er i direkte kontakt med dyrene, sier Toubro.

- Dersom de blir smittet, er viruset smittsomt mellom mennesker, på samme måte som en helt vanlig influensa, sier hun.

- Røkterne som har vært i kontakt med de smittede grisene er ikke testet i denne omgangen. Det vil vurderes etterhvert om det eventuelt blir aktuelt.

Kan bli veldig dårlig

Svineinfluensa hos gris har ingen betydning for kjøttet, så lenge grisen er frisk når den slaktes. Som ved vanlig influensa varierer det hvor syk dyrene kan bli. Når de blir friske igjen, kan de brukes til mat.

- Smitten innebærer at grisene at dyrene kan bli veldig dårlig, eller bare litt dårlig. Det er luftveisinfeksjoner med hoste og nysing og feber, sier Toubro.

Nå er Mattilsynet i gang med å sjekke livdyrkontakten, det vil si den direkte kontakten de smittede grisene kan ha hatt med griser fra andre besetninger.

Isolert til friskmelding

- Dersom flere griser er smittet, vil de besetningene bli pålagt restriksjoner. Det innebærer at de ikke får flytte grisene sine før de blir friskmeldt. Det betyr også at menneskene som jobber med grisene må bruke ekstra smittebeskyttelse.

Restriksjonene gjelder til grisene har vært symptomfrie i ei uke, og veterinær har vært der og sjekket dem.

På forsiden nå