En av tre jenter med lesevansker havnet på trygd

Ungdom med lese- og skrivevansker har vanskeligere for å klare overgangen til arbeidslivet.

  Foto: Marit Bardal (Grafikk)

Saken oppdateres.

– Rundt ti prosent av skoleungdommen har lese- og skrivevansker. Selv om problemet er mest utbredt blant gutter, ser det ut til at de jentene som strever med lesing og skriving møter størst hindringer ved overgangen til arbeidslivet, sier doktorgradsstipendiat i samfunnsmedisin, Kristine Pape.I hennes studie inngår 8500 nordtrønderske ungdommer. De er fulgt gjennom ca ti år, fra ungdomsskole- og videregående og frem til de var mellom 24 og 28 år.Unge og utenfor– At unge mennesker faller utenfor arbeidslivet, er et problem i hele den vestlige verden. Vi forsøker å finne ut hva som gjør dem sårbare, sier Kristine Pape.Hennes forskning viser at problemene starter tidlig. Blant gutter med skrive- og lesevansker som skoleelever, hadde 23 prosent gått i minst 180 dager på trygd, sykepenger eller sosialstøtte ti år senere. For gutter uten lese- og skrivevansker var andelen 16 prosent. Blant jenter var forskjellen enda større: 35 prosent av dem med lese- og skrivevansker hadde mottatt støtte til livsopphold gjennom lang tid, mot 20 prosent blant dem uten tilsvarende problemer.Det dreier seg om alt fra arbeidsledighetstrygd og sosialstøtte til sykepenger og uføretrygd. Blant jenter med lese- og skrivevansker fikk 21 prosent ytelser på medisinsk grunnlag, blant guttene 11 prosent.At jentene er mest utsatt, kan komme av at de generelt er bedre til å lese og skrive enn guttene. De som ikke henger med, kan føle seg enda mer annerledes.Mer sykdom– Lese- og skrivevansker er ingen diagnose. Men vi vet at disse problemene ofte går sammen med adferdsvansker, angst og depresjon, sier Pape.Unge med funksjonshemninger ble ekskludert fra undersøkelsen. Pape understreker også at det er de unge selv som har rapportert om lese- og skrivevansker.– Vi har regnet med dem som forteller om store problemer og de som har mottatt ekstraundervisning, sier hun.Fra før er det kjent at lese- og skrivevansker blant voksne ofte fører til vansker på arbeidsmarkedet. Men det er første gang unge mennesker er fulgt gjennom et så langt tidsrom.– En befolkningsundersøkelse som dette gir ikke svar på hva som er årsak og hva som er virkning. Men den viser hvordan det å stå utenfor arbeidslivet begynner allerede i skolen, og hvor viktig det er å sette inn tiltak tidlig, sier Kristine Pape.

 
 
    
      (Foto: AGNETHE WEISSER)

  Foto: AGNETHE WEISSER

 
    
      (Foto: Marit Bardal (Grafikk))

  Foto: Marit Bardal (Grafikk)

På forsiden nå