Fakta om Verdal

Saken oppdateres.

Verdal kommune strekker seg fra Trondheimsfjorden til Åre kommune i Sverige.

Areal: 1.543 kvkm

Innbyggere: 14 086 (pr. 24.01.2008) Verdal har hatt bystatus siden 1998.

Avstander: Trondheim 95 km Stjørdal (Værnes) 75 km Steinkjer 30 km Levanger 10 km Inderøy 10 km

Høyeste fjell: Løysmundhatten, 1 090 m.o.h.

Største innsjø: Leksdalsvatnet, 22,6 kmvm.

Kommunen strekker seg fra Trondheimsfjorden til Åre kommune i Sverige. Bygda omfatter vide fjellområder, uendelige skoger, store jordbruksarealer og den mektige Verdalselva - en av landets beste lakseelver.

Kommunesenteret ligger på Verdalsøra og boligområdene er spredt på flere tettsteder i dalføret. Kommunalt ansatte: ca. 1 200.

Verdal har et variert næringsliv med hovedvekt på offshoreindustri, bygg- og anlegg, handel, service, landbruk og foredlingsindustri.

Kommunen har videregående skole, folkehøgskole (Bakketun), idrettshall- og anlegg, kino, svømmehall og flere lokale kultur- og nærmiljøbygg.

I Verdal kommune ligger Stiklestad med Stiklestad Museum, stemneplassen for «Spelet om Heilag Olav» og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Blant bygdas severdigheter er middelalderkirka på Stiklestad, Heggstadmarka fornminneområde, flere forsvars- og festningsanlegg fra vikingtid til nåtid. Her finnes også minnesmerker og spor i landskapet etter Verdals-raset i 1893, gamle ferdselsårer som Kong Karl Johans Vei over til Sverige, og flere pilegrimsveier.

Kommunevåpenet er hentet fra et altermaleri fra Holtålen (nå i Nidarosdomen), som viser Olav Haraldssons fall på Stiklestad.

Kilde: http://www.verdal.kommune.no

 
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå