- Gleder seg til spelet

- Vi gleder oss til å overvære fremføringen av «Spelet om heilage Olav», sa kong Harald i sin festtale på Stiklestad-amfiet.

Saken oppdateres.

Ca 4000 mennesker var møtt frem for å overvære festforestillingen i anledningen nasjonaljubileet. Etter biskop Finn Wagles velkomsthilsen og flere kulturelle innslag, fikk de også høre Kong Haralds tale. I talen snakket trakk hans majestet kongen linjer mellom 1905 og slaget på Stiklestad for nesten 1000 år siden.- Det oppleves derfor riktig å markere årets nasjonale jubileum nettopp her på Stiklestad. Helgenkåringen av Olav Haraldsson ga landet på samme tid både en religiøs og en nasjonal samlingsfigur.Han snakket videre om Olav den helliges rolle som populær helgen også i resten av Europa og spesielt i Sverige, der det finnes flere Olavskirker enn i noe annet land. Kongen gir den siste unionskongen, Oscar II, æren for at Olav igjen ble et nasjonalt ikon.

Kongen kaller Olav den hellige for Norges evige konge.- For meg og dronningen er det alltid gledelig å komme hit til Stiklestad. Nå gleder vi oss igjen til senere i dag å få overvære fremføringen av «Spelet om heilage Olav». Den mer enn 50 år lange historien til forestillingen sier ikke bare noe om vedvarende tilgang på gode skuespillerkrefter og stor kreativitet og innsatsvilkje i lokalmiljøet. Det sier også mye om stykkets evne til å levendegjøre både personer og hendelser i en sentral del av vår felles historie.- Jeg ønsker lykke til med dagens feiring og med det viktige arbeidet som gjøres her på Stiklestad for å holde i hevd en så viktig del av vår tradisjon og fortid.

 
 
 
På forsiden nå