Drøfter rovdyrkonflikt på Steinkjer

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) og landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) er på trøndelagsbesøk i dag.

Saken oppdateres.

De kom til Steinkjer onsdag for å drøfte problemene som rovdyr påfører landbruksnæringen og reindriftsnæringen i Nord-Trøndelag.

De to statsrådene har selv tatt initiativet til møtet, for å få høre synspunkter både fra næringsutøvere, lokalpolitikere og miljøvernorganisasjoner.

Nord-Trøndelag er ett av de fylkene der rovdyr – både bjørn, jerv og gaupe – påfører sauenæringen og reindriftsnæringen størst økonomiske tap, og dermed også størst konflikter mellom disse næringene og miljøvernere.

Denne konflikten er aktualisert i disse dager ved at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt tillatelse til å benytte snøscooter ved jakt på to jerver i Spøtthatten-området nord for Snåsavatnet i kommunene Steinkjer, Overhalla og Namsos. Én jerv ble skutt tirsdag. Miljøvernere har protestert kraftig mot denne formen for jakt.

Miljøvernminster Helen Bjørnøy deltok for en måned siden på et lignende møte i Hedmark, der konfliktene særlig handler om ulv og bjørn.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå