Protesterte mot kraftutbygging

Naturvernforbundet håper at den sårbare namsblankbestanden kan stikke kjepper i hjulene for NTEs utbyggingsplaner i Trongfossen.

Med naturvernforkjemperen Per Flatberg i front trappet representanter for Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag opp i på kommunestyremøtet, uniformert i blåe t-skjorter med avtrykk av namsblanken. 

Saken oppdateres.

De folkevalgte i Namsskogan skal i ettermiddag avgi høringsuttalelse om NTEs planer for å bygge kraftverk i den siste store fossen i Namsen som ikke er direkte berørt av krafutbyggingen.

Uniformert

Anført av naturvernforkjemperen Per Flatberg har representanter for Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag troppet opp i forkant av på kommunestyremøtet, uniformert i blå t-skjorter med avtrykk av namsblanken.

- Jeg håper kommunestyret tar namsblanken på alvor. Denne spesielle laksen, som bare finnes i Namsen, er en ansvarsart for Namsskogan kommune. Den står i fare for bli utryddet hvis det blir kraftutbygging i Trongfossen, sier Per Flatberg.

Det er ventet at et klart flertall av kommunestyrets medlemmer vil følge rådmannens innstilling og avgi en positiv høringsuttalelse, ettersom de folkevalgte allerede har godkjent en utbyggingsavtale med NTE. Den har en anslått verdi på ni millioner kroner.

I tillegg til slå ring rundt oppvekstvilkårene til namsblanken påpeker Naturvernforbundet i sin egen høringsuttalelse at Trongfossen, i uberørt tilstand, har stor landskapsmessig verdi som kan gi betydelig verdiskaping i reiselivssammenheng.

- Ikke kraftkrise

Naturvernerne fremholder dessuten at utbyggingen ikke er nødvendig for kraftforsyningen. Forbundet påpeker blant annnet at det er 25 år siden Brundtlandrapporten påla de rike landene å halvere energiforbruket for å skape en bærekraftig utvikling.

– Når forbruket skal halveres bør vel også produksjonen reduseres. Hvis ikke så ender man med en overproduksjon som igjen gir prisreduksjoner og tapte inntekter, påpeker Naturvernforbundet.

På forsiden nå