- Barnevernet forstår ikke vår kultur

Rundt 100 norsksomaliere i Namdalen demonstrerte mot barnevernet.

Stort oppmøte: - Det er ikke hverdagskost for Grong at det er en så stor demonstrasjon her, sier lensmann Birger Håpnes.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.


Norsksomaliere fra Namsos, Overhalla og Grong samlet seg klokken 12 fredag. Flere av dem ankom i buss, og demonstrasjonen startet opp ved et lite kjøpesenter i sentrum av Grong.

– Vi demonstrerer fordi barnevernet driver overgrep, slik vi ser det. De sjekker ikke ordentlig før de henter barn, og de forklarer ikke. De må gi oss råd og veiledning, og hjelpetiltak dersom det trengs, sier en somalier bosatt i Grong til Adresseavisen.

– Vi er helt nye i Norge, vi har ulik kultur, vi trenger tid til å tilpasse oss, sier mannen.

Leste opp skriv

Demonstrasjonstoget beveget seg etter hvert til rådhuset, og der sto de en times tid og holdt appeller og støtteerklæringer. Til slutt gikk de mot lensmannskontoret, hvor de leste de opp et skriv.

«Vi mener at barnevernet mangler kulturell kompetanse og kulturell forståelse,» står det i skrivet.

«Likhet, likeverd og rettferdighet er grunnleggende verdier som det norske demokratiet er bygd på, men barnevernstjenesten respekterer ikke den norske loven. De bruker retorikk mot en ressurssvak familie som trenger hjelpetiltak,» heter det.

15. mars i år demonstrerte også norsksomaliere i Trondheim mot barnevernet. Ifølge Somalisk velferdsforening i Sør-Trøndelag møtte 250 frem til demonstrasjonen, som også omhandlet en annen sak.

– Vi mener barnevernet diskriminerer og blåser opp små ting. Det virker som om de mener innvandrere er mindre glad i barna sine, sier leder Diamond Hagi Hussain i velferdsforeningen.

- Vi følger loven

Fredagens demonstrasjon omhandlet blant annet én sak der miljøet mener barnvernet i Indre Namdal urettmessig har fratatt en familie barna.

– Den konkrete saken er behandlet i tråd med lov om barnevern og kulturen er ivaretatt så godt det lar seg gjør, sier barnevernleder Trine Gartland Gåsbakk i Indre Namdal barnevern.

– Vi har mange kulturer i Grong fordi vi bosetter flyktninger og vi har asylmottak. Lov om barnevern yter samme rettigheter til unger på asylmottak og til de som er bosatt. I mange år har vi arbeidet opp mot flere kulturer, sier hun.

– Men forholdet mellom barnevernet og somalierne er særlig betent nå?

– Barnevernet har en dobbel funksjon: Å tilby hjelp og å vurdere om barn ikke kan bo hjemme. I begge tilfeller vil det av og til bli uenigheter mellom foreldre og barn, sier hun.

– Kjenner dere den somaliske kulturen godt nok til å være sikre på at dere ikke misforstår situasjoner?

– Vi prøver så godt vi kan, og når vi føler at det ikke går, henter vi inn informasjon, blant annet fra flyktningtjenesten i kommunen og fra andre kompetansesentre, sier hun.

Barnevernlederen synes det var helt ok at somalierne valgte å demonstrere.

– Demonstrasjonen foregikk i rolige former. De har sin fulle rett til å si hva de tenker og føler og mener, sier Gartland Gåsbakk.

Barnevernet i Indre Namdal deltar i introduksjonsprogrammet for flyktninger hvor de forklarer hvordan lover og regler fungerer. Senest i mars var de også på mottaket for å informere asylsøkere.

- Ikke hverdagskost

Politiet var rutinemessig på stedet under demonstrasjonen.

– Det er ikke hverdagskost for Grong kommune at det er en så stor demonstrasjon her. Det var en kjempefin gjeng som demonstrerte, alt gikk bra og uten uønskede hendelser, sier lensmann Birger Håpnes i Grong kommune.

Grong-ordfører Skjalg Åkerøy ønsker ikke å kommentere saken.

På forsiden nå