Vil starte kattejakt på Tautra

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil starte kattejakt på Tautra av hensyn til fuglefredningsområdet på øya.

Kattene utgjør en trussel mot hekkende fugl i verneområdet, ifølge Fylkesmannen. 

Saken oppdateres.

Det er for mange katter på øya, og mange av dem er trolig eierløse. De mange kattene utgjør en trussel mot hekkende fugl i verneområdet, skriver fylkesmannen i et brev til fastboende og hytteeiere på øya.

For å få kontroll med kattebestanden vil derfor fylkesmannen, i samarbeid med Frosta kommune og Statens naturoppsyn (SNO), sette ut bur med åte for å fange eierløse katter. SNO og veterinær vil ta hånd om de eierløse kattene, mens merkede huskatter blir sluppet fri.

Kastrering

Katteeiere oppfordres til å ta med huskattene sine til veterinær for at de skal merkes med chip, slik at de lett kan skilles fra eierløse katter. Fylkesmannen dekker utgiftene til merkingen.

Katteeierne oppfordres også til å kastrere eller sterilisere kattene sine.

Utsatte fuglebestander

I brevet viser fylkesmannen til svensk og amerikansk forskning, som tyder på at katter tar mye mer småfugl enn tidligere antatt. Fuglebestander på øyer er særlig utsatt.

Eierløse katter tar rundt tre ganger mer småfugl enn huskatter, siden de må livnære seg selv. Fylkesmannen er særlig bekymret for den negative virkningen for bakkehekkende fugl, som ærfugl. En ærfugl vil forlate reiret dersom en katt nærmer seg. Eggene kan da bli tatt av måker og kråker.

Ramsar-område

Tautra i Trondheimsfjorden er mest kjent for ruinene etter et cistercienserkloster fra 1207, og for det nye Tautra Mariakloster.

Deler av Tautra har siden 1984 vært vernet som naturreservat og fuglefredningsområde, og har status som et Ramsar-område. Det vil si at det er vernet etter den internasjonale Ramsarkonvensjonen om vern av våtmarksområder.

Øya er bare 3,5 km lang, og bredden varierer fra om lag 70 meter på det smaleste til én kilometer på det bredeste. 

På forsiden nå