Full oppvask i Nord-Trøndelag

Sterke krefter i Nord-Trøndelag Sp jobber nå for å lage en alternativ nominasjonsliste etter at Sp-høvding Einar Strøm ble vraket av nominasjonskomiteen.

Saken oppdateres.

Bråket er såpass heftig i Nord-Trøndelag Sp etter at nåværende fylkestopp, Einar Strøm, ble vraket fra fylkeslista at fylkespartiet i går ettermiddag så seg nødt til å rykke ut og forsikre:

- Vi har full tillit til nominasjonskomiteen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier fylkesleder Erik Seem.

Men Adresseavisen kjenner til at det nå jobbes for å lage en alternativ liste, i god tid før nominasjonsmøtet 9. desember. Den vil trolig toppes av samme person – nemlig Anne Irene Myhr. Men Einar Strøm - og toeren fra forrige valg, Borgny Grande vil være å finne her.

Uprofesjonelt

- Jeg kan bekrefte at det jobbes hardt for å få til en alternativ liste i god tid før nominasjonsmøtet, sier Tone Sofie Aglen, som fortsatt sitter i fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Hun mener nominasjonskomiteens leder, Jostein Grande, har opptrådt svært uprofesjonelt i denne saken.

- Jeg har opplevd det som en veldig uryddig prosess med vikarierende motiver og uklare signaler.

- Hvordan da?

- Nominasjonskomiteens leder ga i en tidlig fase uttrykk overfor meg at verken Anne Irene Myhr eller Einar Strøm ville stå på lista. Det synes jeg er uprofesjonelt av en nominasjonskomiteleder, sier Aglen.

Dette avvises av Jostein Grande.

- Det har jeg aldri sagt. Jeg sa tidlig i prosessen er at det ikke er noen selvfølge at de to skulle stå på lista. Og det var det heller ikke. Forøvrig topper Anne Irene Myhr lista nå og det taler vel for seg selv, sier Grande.

Folkeskikk

Einar Strøm er fortsatt forbannet.

- Jeg kunne latt som om jeg selv ikke ønsket å stå på lista. Men jeg velger å si det som det er: Jeg ønsket å fortsette. Ikke på førsteplass fordi jeg har sagt ja til å stille som ordførerkandiat i Leksvik. Men jeg har vært like tydelig på at jeg ønsket å fortsette i fylkespolitikken, sier Strøm.

- Hva er det du reagerer på?

- Jeg var førstekandidat forrige gang og har den tyngste posisjonen per i dag. Da er minimum at nominasjonskomiteens leder Jostein Grande forbereder meg på at jeg er ute av lista, sier Strøm og framholder at dette også gjelder Borgny Grande som sto som toer ved forrige valg.

- Borgny ble for to uker siden spurt om hun var aktuell til førsteplass. Så er hun plutselig utradert fra lista. Dette holder ikke.

Einar Strøm sier nå at han ikke finner seg i å bli behandlet slik.

- Jeg forventer vanlig folkeskikk. Jeg vil redegjøre for det jeg har opplevd i partiets organer. Og så får partiet ta stilling til hva som eventuelt skal gjøres.

Forstår ingenting

Nominasjonskomiteens leder Jostein Grande sier at han ikke forstår noe av kritikken fra Strøm.

- Jeg forstår at han er skuffet - Einar Strøm er en dyktig politiker. Men det er mange dyktige politikere i Sp. Nominasjonskomiteen har enstemmig lagt fram det vi mener er den beste lista. Og så får nominasjonsmøtet bestemme til slutt, understreker han.

- Noen har merket seg at tre av nominasjonskomiteens medlemmer står på det som blir regnet som sikker plass?

- Jeg ser den, men det har sin gode forklaring. Én sitter der som Senterungdommens kandidat, én som Stjørdals mann og til slutt en kvinne fra Leksvik. Med andre ord ligger det kjønnsmessige og geografiske begrunnelser bak. Ingen av dem var med og behandlet sin egen plass.

På forsiden nå