Fyrer med miljøgift fra Sverige

VERDAL: Mens NorFraKalk i Verdal gir etter for miljøkritikken og kutter ut spillolje, fyrer søsterbedriften Verdalskalk i Inderøy årlig opp 500-1000 kubikk PCB-holdig spillolje fra Sverige.

Saken oppdateres.

Kraftig kritikk fra Naturvernforbundet og flere medieoppslag har fått NorFraKalk til å gi etter. I en pressemelding forteller bedriften at kalkovnen på Ørin i Verdal skal startes med fyringsolje i stedet for spillolje. «Ingen skal ha grunn til å føle usikkerhet for utslippene fra kalkovnen på Ørin» heter det fra daglig leder Sten Solum i NorFraKalk.

Eierne bak NorFraKalk eier også Verdalskalk som har kalk8anlegg noen få kilometer lenger nord for Ørin, nemlig på Hylla i Inderøy kommune. Der ser de imidlertid ingen grunn til å slutte å fyre med PCB-holdig spillolje. Tvert imot har de nettopp inngått ny avtale med svenske Lundstams åkeri och återvinning i Östersund om å ta imot opptil 500 kubikk spillolje. Olje som inneholder miljøgiften PCB.

- Fungerer som et u-land

- Det har vært en omfattende prosess der både svenske Naturvårdsverket og Statens forurensningstilsyn (SFT) i Norge har godkjent eksport fra Sverige og import av spilloljen til Norge, bekrefter administrerende direktør Lars Lundstam i Lundstams.

PCB karakteriseres av SFT selv som en av våre farligste miljøgifter. At miljøgifter fra Sverige skal fraktes til og brukes i kalkanlegg i Nord-Trøndelag opprører derfor miljøvernerne.

- Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg fikk vite om denne avtalen. PCB er en miljøgift ingen vil ha. Hvorfor i all verden skal vi ta inn dette i Norge. Da fungerer vi som et u-land som får dumpet miljøgifter fra andre land, sier Rolf Ingvaldsen fra Verdal. Han er professor i kroppsøving ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og har engasjert seg sterkt for å få lagt strengere miljøkrav på den nye kalkovnen på Ørin.

- For lav temperatur

Per Aunet i Naturvernforbundet er glad NorFraKalk kutter ut spillolje i Verdal, men er mildt sagt svært skeptisk til at anlegget på Hylla bruker PCB-holdig spillolje i produksjonen.

-.PCB er et djevelsk stoff som både er kreftfremkallende og som kan gi fosterskader. Når en brenner PCB er dette en kilde til å produsere dioksiner. Kalk8ovnene holder ikke høy nok temperatur til å ødelegge disse stoffene, sier Aunet.

Kalkovnene NorFraKalk og Verdalskalk brenner på temperaturer på rundt 1150 grader. Ifølge Naturvernforbundet må man opp i 1600 grader for at PCB-et skal ødelegges.

Avviser miljøkritikken

Sten Solum er styreleder i Verdalskalk og daglig leder i NorFraKalk og uttaler seg til Adresseavisen på vegne av begge kalkanleggene. Han avviser miljøkritikken omkring bruk av spilloljen.

- Vi har fått tillatelse til å bruke spillolje på Hylla. Det er samme regler for brenning av dette i Norge og Sverige. Lundstams har levert til anlegget på Hylla i flere år, mellom 500 og 1000 kubikk årlig. I henhold til forbrenningsforskriften har vi anledning til å brenne avfall med 50 ppm - parts per million - PCB. Oljen fra Sverige inneholder ikke mer enn 5-10 ppm, sier Solum.

- Hvorfor skal dere bruke spillolje i Inderøy når dere slutter med det i Verdal?

- Det har ikke vært noen sak for anlegget på Hylla. Der har vi allerede tillatelse til å gjøre det. Vi mener det er godt dokumentert at det ikke er noen helsefare ved bruk av spillolje, men på grunn av frykten som er skapt i Verdal kutter vi ut det der, sier Solum

Har ikke visst

Naturvernforbundet varsler at de nå vil rette større oppmerksomhet mot kalkanlegget på Hylla. Det var opprinnelig utslippssøknaden fra anlegget på Ørin som fanget deres oppmerksomhet. Men de har lenge vært skeptiske også til anlegget i Inderøy.

- Vi har ikke visst hva som er vært brukt der. Men nå er det jo kommet fram at det er snakk om spillolje med PCB. Folk på Hylla har tydeligvis ikke innsett at dette er risikosport, sier Rolf Ingvladsen som har meldt seg inn i Naturvernforbundet.

- Dette kommer vi til å følge opp blant annet opp mot Inder8øy kommune, sier Per Aunet.

På forsiden nå