Kua skal pleie kulturlandskap

Isteden for å sende kvigene på beite ute i skogsmarka, slipper Andor Reitan sine dyr til sentrum. Beiteaktiviteten hindrer at kulturlandskapet gror igjen.

Saken oppdateres.

Landskapspleieprosjektet som er helt unikt i Midt-Norge, er igangsatt av Mosvik kommune med jordbrukssjef John Northug i spissen. Næringsfondet i kommunen har hittil spyttet inn 75 000 kroner. I tillegg har landbruksavdelingen ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bidratt med tilskuddsmidler.

- Nytt og interessant

- For meg som gårdbruker og husdyrholder er dette både nytt og interessant. Det hjelper også på at en kan få betaling for innsatsen, sier Andor Reitan.

Ildsjelen John Northug fikk ideen i fjor sommer under en tur til Fischer-skifabrikken i Ramsau. Der bodde han på et hotell i et område der beitedyrene gikk helt inn til sentrum.

- Gjerdene gikk langt inn til veikanten. I Norge ville dette ha blitt betraktet som trafikkfarlig. Men veikantene var helt barbert. Oversikten var god, og hele kulturlandskapet hadde et parkmessig preg.

Dermed var ideen født om å prøve ut en lignende metode hjemme i Mosvik. Bygda har lange og sterke beitetradisjoner, men etter hvert som et stort antall småbruk har sluttet med buskap har mange av de tradisjonelle beiteområdene og kantskogen nær sentrum vært preget av tilvekst og gjengroing.

Helse- og reiselivsprodukt

- Vi ønsker å bli en foregangskommune. Når landbruket skulle bidra til sentrumsutvikling, var det nærliggende å satse på noe som kunne forskjønne kulturlandskapet, fremholder Northug.

Nå kan folk som sitter på kafeen høre kubjellene på nært hold. De gamle på eldreinstitusjonen kan se dyrene beite rett utenfor vinduene.

- Forskning viser at bare det å se dyr på denne måten kan være helsebringende. For psykiatriske pasienter kan det være et bedre alternativ enn vanlig institusjonspleie. Ambisjonen er å levere både et helseprodukt og et reiselivsprodukt, sier Northug.

Den spede begynnelse var allerede i fjor. Da ble det sendt tre kviger til områdene ved den populære rasteplassen like ved foten av Skarnsundbrua. Der hadde tilgroingen kommet langt, og trær og busker var i ferd med å ta overhånd. Melkebonde Andor Reitan ble kontaktet, og det ble opprettet en avtale med grunneierne som kort og godt gikk ut på å «holde kulturlandskapet i høyverdig stand og hindre gjengroing.....».

Utvider tiltaket

Erfaringene var gode, og nå er det full satsing i sentrum. Tre områder er gjerdet inn og avsatt til formålet. Om få dager vil et nytt område være klart for innrykk. Det ligger nærmere stranda, hvor det skal beite ti sauer som tilhører en av de andre gårdbrukerne i bygda.

- Gårdbrukerne som bidrar er håndplukket, for å si det sånn. Å holde tilsyn med dyr så nært sentrum er et stort ansvar, sier Northug.

Foreløpig har det ikke vært episoder der kvigene har kommet på rømmen og inntatt lokalbefolkningens hager.

- Det har selvsagt vært en betenkning vi har hatt, men konklusjonen var klar på at dette er en sjanse vi måtte ta. Prosjektet er svært godt mottatt av lokalbefolkningen, sier Northug. Han fremhever at kyr og kviger har så stor status i Mosvik at det blir en egen kufestival under kulturuka lørdag 28. juli.

På forsiden nå