Norges største private eiendom

Med eiendommer på til sammen 1 330 000 dekar er AS Meraker Brug landets største private grunneier. Fire av landets største private eiendommer ligger i Nord-Trøndelag.

Saken oppdateres.

Meraker Bruk overtok førsteplassen på lista ved årsskiftet, da Høyesterett bestemte at Norske Skogs gamle eiendom på 1,4 millioner dekar skal deles mellom Ola Mæle og ekteparet Anne Ulvig og Anders Kjær. Hvordan eiendommen skal delers er ennå ikke avklart.

En annen stor eiendomsbesitter i Nord-Trøndelag er Værdalsbruket med 900 000 dekar og dermed 60 prosent av Verdal kommune. Eiendommen har vært eid av Storebrand siden 1930, men lokale gårdbrukere har kjempet for å få eierskapet tilbake på lokale hender. En midlertidige dispensasjon fra 1994 gikk ut i 2004, men til stor ergrelse for lokale gårdbrukere ga Finansdepartementet videre dispensasjon. Striden om Værdalsbruket har vart i mange år, for Storebrand har via sitt eierskap kontroll over ikke bare en av Europas største kalkforekomster, men også over store skog-, jakt- og fiskeområder.

Meråker kommune er unik i landssammenheng når 95 prosent av kommunen er privateid. Bak AS Meraker Brug finner vi to sterke slektsnavn: Astrup og Faernley.

Eierskapet er notert på Astrup Fearnley AS, som eies av shippingmannen Hans Rasmus Astrup (68), og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Astrup Fearnley AS ble i sin tid etablert av skipsreder Thomas Fearnley, barnebarnet til maleren med samme navn, og eier i dag blant annet Astrup Fearnley Museet i Oslo.

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup er en allmennyttig stiftelse, og et resultat av en sammenslåing av diverse stiftelser knyttet til familiene Fearnley og Astrup. Stiftelsen har som formål å støtte sosial, humanitære og kulturelle tiltak, i tillegg til å forestå og sikre driften av Astrup Fearnley Museet.

Stiftelsen er blant de aller største i Norge og har bokført verdier for godt over 300 millioner kroner. De siste årene har stiftelsen delt ut mellom ti og femten millioner kroner i året.

På forsiden nå