Forstår ikke kritikken

Daglig leder Per Hembre i Meraker Brug stiller seg uforstående til at kritikk mot bruket skal ha gitt noen personlige konsekvenser.

Saken oppdateres.

Per Hembre leder den daglige driften av millionbedriften AS Meraker Brug. Han mener kun en håndfull personer står bak kritikken om utskvising av lokale jegere, om en voksende husmannsånd og frykt for konsekvenser ved å si imot bruket.

- Kritikken kommer fra et fåtall enkeltpersoner som ofte har en egen agenda. Flertallet bryr seg ikke og ønsker heller ikke å stå fram i media. Men at det skal ha gitt noen konsekvenser å være kritisk, stiller jeg meg uforstående til. Jeg er heller ikke kjent med konkrete saker hvor det skal ha skjedd, sier Hembre.

Hva deres agenda er, vet han ikke. Men han vil heller at de som har noe å utsette kommer direkte til bruket for å diskutere.

- Nå til dags opplever vi stadig vekk at terskelen for å springe til pressen er veldig lav. Vi ønsker at den som har synspunkter på Meraker Brugs investeringer og drift tar direkte kontakt med oss, sier Hembre.

Meraker Brug oppnådde i 2005 sitt beste resultat noensinne med et overskudd på 17,5 millioner kroner før skatt. I fjor var overskuddet på 6,9 millioner kroner. Om lag én tredel av driftsomsetningen stammer fra utmarksnæring. Mest har de imidlertid tjent på eiendomsutvikling: hytter og hyttetomter. De siste seks-syv årene har bruket investert 10-11 millioner kroner på sine egne eiendommer og hele overskuddet fra driften er reinvestert, ifølge Per Hembre. Han sier det alltid har vært viktig for Meraker Brug å bidra til utvikling og lokal verdiskaping. Derfor forstår han ikke kritikk om at Meraker Brug gir for lite tilbake til bygda.

- Akkurat hvor mye er et vanskelig regnestykke. Vi mener selv at vår samlede virksomhet bidrar til både verdiskapning og sysselsetting i Meråker. For eksempel har vår investering på 35 millioner kroner i Fagerlia ført til at hytteeierne igjen har investert for 165 millioner kroner. Det har gitt betydelige ringvirkninger i Meråker til lokale underleverandører, lokal handel og servicenæring, sier Hembre.

 
På forsiden nå