Sintef til skattesak mot staten

Sintef stevner staten for retten og krever at forskningsstiftelsen fortsatt skal være fritatt for beskatning. Skattetvisten kan bli en het potet for regjeringen, som har sagt at den vil bruke mer penger på forskning.

Saken oppdateres.

20. september i fjor bestemte Trondheim overligningsnemnd at forskningsstiftelsen må betale inntekts- og formuesskatt på samme måte som en hvilken som helst bedrift. Helt siden Sintef ble etablert har den vært fritatt for beskatning. Sintef er organisert som en stiftelse, der overskudd pløyes tilbake i virksomheten.

Skattetvisten mellom ligningsmyndighetene og forskningsstiftelsen har rast siden 2001. Skattemyndigheten mener at Sintef ikke lenger omfattes av unntaket fra skatteplikt i skatteloven.

- Vil tappe oss

Adresseavisen er kjent med at ledelsen i Sintef er mektig irritert over at det er det lokale ligningskontoret i Trondheim som har startet saken. Det er ikke en endring eller innskjerping av skattereglene som er årsak til striden. Ifølge kilder ved Sintef er saken reist av det de kaller «overivrige og geskjeftige skattefunksjonærer».

Sintef har slitt med økonomien, men blir vedtaket fra overligningsnemnda stående risikerer forskningsstiftelsen å betale skatt av formue, slik at den blir skattlagt også i år med underskudd.

- Det vil tappe oss for likviditet som i dag brukes til å investere i fremtidig forskning, sier Unni Steinsmo, administrerende direktør i Sintef.

Håper på politikerne

Steinsmo håper at saken kan få en politisk løsning.

- Soria Moria-erklæringen sier at Regjeringen vil øke forskningsinnsatsen. Men dersom det innføres skattlegging av forskning, vil penger bli overført fra forskning til Staten, og ikke fra Staten til forskningen. Det sier seg selv at det blir helt feil retning, sier Steinsmo.

Hun peker på at kunnskapsminister Øystein Djupedal kjenner godt til Sintefs rolle i norsk forskning.

Tema i Regjeringen

- Jeg har derfor tillit til at denne saken kan løses politisk, sier Sintef-sjefen.

Statssekretær Åge Rosnes i Kunnskapsdepartementet bekrefter overfor Adresseavisen at Øystein Djupedal har tatt opp Sintefs skattetvist i Regjeringens forskningsutvalg (RFU), som består av ni av statsrådene. Hensikten med å ta opp saken på denne måten skal være å sørge for at den blir behandlet som en forskningspolitisk sak, og ikke som et skattepolitisk tema.

- Behandlingen i RFU munnet ut i at det skal etableres en arbeidsgruppe på embetsmannsnivå som skal se på saken, før den eventuelt kommer tilbake til politisk behandling, sier Rosnes. Han vil ikke kommentere om han synes det er riktig eller galt å skattlegge Sintef og andre forskningsvirksomheter så lenge saken skal for domstolene.

Kan miste støtte

Hvis Sintef blir pålagt skatteplikt kan det få dramatiske konsekvenser for om lag 60 andre forskningsinstitusjoner i Norge, som også risikerer å bli behandlet som skatteobjekter.

Ifølge kilder i Sintef kan beskatning også føre til utilsiktede virkninger ved deltagelse i internasjonale forskningsprogrammer. Hvis Sintef blir vurdert som en skattepliktig instans, kan forskningsstiftelsen havne i en kategori der det blir vanskeligere å få økonomisk støtte fra EU-systemet. Sintef er i dag deltager i en rekke større og mindre forskningsprogram der EU deltar med finansiering.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå