Økonomien avgjorde

Økonomi og drift ble avgjørende da lisenshaverne for Skarv/Idun-feltene på Haltenbanken valgte en utbyggingsløsning som ikke vil gjøre det mulig å bruke strøm fra land til å drive feltet i fremtiden.

Saken oppdateres.

Pressetalsmann Jan Erik Geirmo i operatørselskapet BP opplyser til Adresseavisen at de har sett på en rekke løsninger for Skarv, men valgte et produksjonsskip, en såkalt FPSO, fordi det ble den beste og billigste løsningen selv om det gjør det umulig å drive feltet med strøm fra land.

Skarv må derfor drives med strøm fra et eget gasskraftverk om bord på skipet, og et slikt kraftverk slipper ut vesentlig mer av klimagassen CO2 enn det et gasskraftverk på land gjør.

– Skulle vi ha tatt hensyn til at vi kraftforsyningen må komme fra fastlandet, måtte vi ha valgt en tradisjonell, halvt nedsenkbar plattform. Det hadde ført til at vi i tillegg også måtte bruke et tankskip som oljelager, sier Geirmo til Adresseavisen.

Det finnes imidlertid i dag utbyggingsløsninger som ivaretar begge hensyn. Sist lørdag kunne Adresseavisen og Teknisk Ukeblad presentere det helt nye prosjektet til Sevan Marine i Arendal, en plattform som både kan brukes til strømproduksjon, og til oljeproduksjon.

Vurderer ny løsning

Statssekretær Anita Utseth (Sp) i Olje- og energidepartementet sier at de ser på dette utspillet som meget interessant.

– Vi har derfor bedt Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens forurensingstilsyn (SFT) ta kontakt med Sevan for å se på dette prosjektet, sier Utseth

Disse tre organene er på vegne av regjeringen i ferd med å utrede bruk av strøm fra fastlandet på norske oljeplattformer.

På forsiden nå