Fabrikknedleggelser styrker Skogn

Fabrikknedleggelser i Norge og Tsjekkia kan gi Norske Skog Skogn en kvart milliard i økt overskudd.

Saken oppdateres.

For to uker siden ble strømmen kuttet til den ene papirmaskinen til Norske Skog på Follum utenfor Hønefoss. En måned tidligere skjedde det samme med en hel fabrikk i Steti, seks mil nord for Praha.

Skogn kommer best ut

Selv om de færreste liker å snakke om det, betyr nedleggelsene at de andre Norske Skog-fabrikkene i Europa får flere kroner i kassen. Aller mest øker overskuddet på Skogn, viser beregninger utført av administrasjonen ved hovedkontoret på Oksenøya.

På sikt vil driftsoverskuddet øke med en kvart milliard kroner årlig på Fiborgtangen. Hovedgrunnen er at Skogn får i oppgave å betjene flesteparten av kundene, som inntil nylig fikk papiret de trengte fra PM2 på Follum.

Golbey-fabrikken i Frankrike overtar mesteparten av produksjonen fra Tsjekkia, og overskuddet øker nesten like mye som på Skogn.

Bedre økonomi betyr tryggere arbeidsplasser.

– Skogn og Golbey får ganske betydelige gevinster som følge av disse stengningene, sier Norske Skogs kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie.

– Drivkraften er å samle tonnene vi produserer på færre papirmaskiner. De enhetene som er igjen, blir mer robuste, fortsetter han.

Kan bli enda mer

Bratlie vil ikke gå inn på detaljene i regnestykket, men trekker frem to forhold som slår gunstig ut for hele konsernet:

  • Bedre kapasitetsutnyttelse
  • Produksjon fra stengte anlegg overtas av mer effektive maskiner.

– Vi konsentrerer produksjonen om de tonnene som gir best lønnsomhet. Det handler om å optimalisere hele produksjons- og salgsapparatet, sier Bratlie.

Går det slik Norske Skog-ledelsen håper, kan Skogn-overskuddet øke med enda mer enn det regnestykket viser. Hele poenget med de mange fabrikknedleggelsene i papirbransjen i Europa er å presse prisene oppover.

– En eventuell prisøkning er ikke tatt med i beregningene, understreker Bratlie.

Salget øker

På Skogn er det ingen som jubler over at 300 kolleger mister jobben, selv om det gjør deres egne arbeidsplasser litt tryggere. På kort sikt vil de 500 ansatte på Skogn merke forholdsvis lite til at de nå skal betjene en del av Follums gamle kunder.

– Det er ingen tvil om at Skogn vil komme styrket ut. Men det som skjer på Follum er en del av et betydelig større bilde, sier Per Anders Folladal, informasjonssjef på Skogn.

Fabrikken er i full gang med å effektivisere produksjonen, og hadde opprinnelig lagt opp til å stanse en papirmaskin mesteparten av andre halvår. Nå kan stopptida bli noe mindre enn planlagt.

– Det blir færre uker med planlagt stopp, blant annet på grunn av stengningen på Follum. Men den viktigste forklaringen er økt salg, spesielt i oversjøiske markeder. Vi ser flere tegn til at markedet er i ferd med å bedre seg, sier Folladal.

På forsiden nå