KBS-senteret i seks etasjer

Til julehandelen i 2011 skal et nytt og mye større KBS Kjøpesenter være åpningsklart. 100 butikker skal inn i de to første etasjene. I de neste fire blir det boliger.

Saken oppdateres.

KBS-eier Realinvest sikter mot byggestart i januar 2010. Ett år og ti måneder senere skal det nye senteret være ferdig.

– Vi tror dette blir et veldig bra tidspunkt for en slik utbygging. Veisystemet i området skal bygges om i den samme perioden, så «uryddig» blir det uansett omkring KBS. Og med bl.a. den nye tunnelen fra Møllenberg til Leangen på plass, vil tilgjengeligheten til kjøpesenteret vårt bli mye bedre enn i dag, sier Hans D. Hoff, medeier og styreleder i Realinvest, til Adresseavisen.

Skremmer ikke

Finanskrise og økonomiske nedgangstider skremmer ikke KBS-eierne fra å satse på stor utvidelse. Hans D. Hoff mener tvert i mot at fallende renter og byggekostnader kan gjøre det ekstra gunstig å realisere byggeplanene i det aktuelle tidsrommet.

Realinvest har jobbet med KBS-prosjektet en tid, og vil om et par uker sende kommunen et forslag til reguleringsplan. Fordi Leangen er definert som kjøpesenterområde, er det klart at utvidelsen ikke blir hindret av den generelle kjøpesenterstoppen. Og kommunedelplanen åpner for byggehøyde på seks etasjer.

Nye KBS vil legge beslag på det aller meste av tomta som i dag gir plass både til kjøpesenter og mange parkeringsplasser. Alt som heter parkering skal for fremtiden skje under bakkenivå, på to kjellerplan.

«Én butikk per bolig»

Selve kjøpesenteret får 30 000 kvadratmeter til disposisjon, fordelt på de to nedre etasjene. Mens dagens KBS har plass til 47 butikker på sine vel 14 000 kvm, skal det nye romme så mye som 100 forretninger.

I tredje til sjette etasje kommer det boliger, ca. 100 i tallet. Miksen av butikker og boliger er også i tråd med kommunedelplanens krav til nybygg i området. «Grønne» takterrasser skal bidra til å gjøre komplekset trivelig for beboerne.

– Dette er foreløpig bare forslag fra vår side, og vi vet jo ikke hva kommunen vil synes om dem. Men vi håper

prosjektet kommer ut av den kommunale behandlingen uten altfor store endringer, sier Hoff.

Mer av Zara

Planen er at KBS-utbyggingen skal gjennomføres uten at de eksisterende butikkene må stenge annet enn i kortere perioder. Fordi deler av dagens bygningsmasse skal rives, er visse avbrudd i driften imidlertid ikke til å unngå.

– Hvilke nye butikker skal inn i senteret?

– KBS er i dag et typisk familiesenter, og den profilen skal vi beholde. Men vi vil også gjerne ha inn butikker som ikke finnes i Trondheim i dag. Vi har gjort og skal gjøre oss turer rundt i Europa for å se etter interessante konsepter, sier styreleder Hoff og daglig leder Bjørn Ole Myhr i Realinvest.

Én ny leietager hos KBS har eierne allerede inngått intensjonsavtale med: Kleskjeden Zara. Trondheims første Zara-butikk åpner i Erichsen-gården på Nordre til uken, men enda en kommer altså på Leangen om tre år. Myhr understreker at Zara opererer med syv-åtte forskjellige konsepter, og at den neste i Trondheim ikke behøver å bli lik den første.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå