Én milliard til nye idrettsbygg

Regjeringen vil øremerke 250 millioner kroner til nye idrettsbygg i sin krisepakke som legges frem i dag. Med kommunale tilskudd og lån betyr det at det skal settes opp idrettsbygg for én milliard kroner i år.

Saken oppdateres.

Adresseavisen er kjent med at regjeringens tiltakspakke mot økt arbeidsledighet vil sette av 250 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil bygge nye idrettsbygg. Til nå har statlig tilskudd til nye idrettsanlegg vært gitt over ordningen med tippemidler, men som et resultat av krisepakken vil det i år komme midler direkte over statsbudsjettet.

De nybygg og rehabiliteringstiltak som skal få penger gjennom krisepakken, skal også matches med kommunale midler og lånefinansiering. Sånn sett regner man med at 250 statlig kroner utløser til sammen omkring én milliard til nybygg og rehabilitering landet over. Ingen kommuner vil få penger gjennom krisepakken dersom de ikke følger opp med lokale bevilgninger og eventuelle lån i tillegg.

Samlet inn prosjekter

På kommunalministerens bord ligger en samlet liste fra landets kommuner og fylkeskommuner. På lista står prosjekter for til sammen 60 milliarder kroner. En god del av de prosjektene kommunene har satt opp på sine lister er rehabilitering av eksisterende bygg eller nye idrettsbygg og anlegg.

I krisepakken som legges frem i dag har regjeringen lagt til grunn at det skal gis midler til prosjektet som vil ha en rask og betydelig effekt på sysselsettingen. Det kommer ikke en liste over hvilke idrettsprosjekt som får midler i dag, dette er et arbeid som nå skal gjøres i departementet. Men etter det Adresseavisen forstår er en rekke av de planene som kommunene har levert inn så klare at man raskt kan stikke spaden i jorda så snart pengene er bevilget. En rekke norske kommuner står dessuten klare med lokale garantier for sin del av regningen for de nye byggene eller rehabiliteringsprosjektene.

Kartlegging

Kulturminister Trond Giske har brukt den siste tiden til å reise rundt i Norge for å ha møter med lokale idrettskretser og fylkeskommunale politikere. Før helga besøkte han Nord- og Sør-Trøndelag for å skaffe en oversikt over byggeplaner som kan iverksettes. Etter det Adresseavisen forstår vil regjeringen legge vekt på prosjekter som kan startes opp, og aller helst, stå ferdige i løpet av året. Denne oversikten fra Giskes turné vil trolig legges til grunn når departementet skal plukke ut prosjekter som skal tilgodeses i krisepakken.

I tillegg har departementet listen over de prosjekter som idretten og kommunene har søkt støtte til gjennom ordningen med tippemidler, liggende på sitt bord. Dette er i stor grad prosjekter som er ferdig utredet og som kan iverksettes på forholdsvis kort sikt.

Lokale hensyn

Regjeringen vil også vurdere lokale forhold når listen over hvilke prosjekter som skal få penger skal settes opp. Det er dermed grunn til å tro at områder eller kommuner der arbeidsledigheten rammer spesielt hardt, vil bli tilgodesett med penger til nye idrettsbygg eller rehabilitering av gamle. På den måten mener regjeringen de best vil treffe med tiltakene, å skape nye arbeidsplasser samtidig som Idretts-Norge får modernisert og fornyet sine idrettsanlegg.

På forsiden nå