Ny GPS-teknologi fra Snåsa

Testresultater viser treffsikkerhet ned til 2,5 cm. Ny GPS-teknologi fra Snåsa skal bidra til å effektivisere nettselskapene.

Snåsa-baserte Norsk Navigasjon AS er ute med det selskapet ubeskjedent kaller en verdensnyhet: Håndholdt GPS for innmåling og påvisning av nettkomponenter. Når feltarbeideren f.eks. måler inn kabelgrøfter med det nye utstyret, flyter dataene direkte inn i e-verkets IT-systemer.