Ny GPS-teknologi fra Snåsa

Testresultater viser treffsikkerhet ned til 2,5 cm. Ny GPS-teknologi fra Snåsa skal bidra til å effektivisere nettselskapene.

Saken oppdateres.

Snåsa-baserte Norsk Navigasjon AS er ute med det selskapet ubeskjedent kaller en verdensnyhet: Håndholdt GPS for innmåling og påvisning av nettkomponenter. Når feltarbeideren f.eks. måler inn kabelgrøfter med det nye utstyret, flyter dataene direkte inn i e-verkets IT-systemer.

– Vi sparer oss for mye manuelt arbeid og nøyaktigheten blir en helt annen og bedre. I sum gjør dette nettdriften langt mer effektiv, sier prosjektleder Arne Jørstad i NTE Nett AS. Hans selskap har vært med på uttesting av det nye produktet.

Doblet omsetning

Norsk Navigasjon har utviklet ny programvare og lagt den inn i amerikansk GPS-hardware. Et eget datterselskap, GPS Energi AS, er etablert for å føre energisatsingen videre.

– Vi begynte å utvikle software i 2004, og har gjort det godt med den, særlig i renovasjonsbransjen. I fjor gikk det også riktig bra for oss rent økonomisk: Omsetningen ble langt på vei fordoblet – til 21 millioner kroner, og resultatet gikk opp fra knappe 400 000 kroner i 2007 til 4,5 millioner kroner. I år har vi budsjettert med en omsetningsvekst på 50 prosent, forteller daglig leder Jan Ivar Sandnes i Norsk Navigasjon til Adresseavisen.

Selskapet har fortsatt hovedkontor i Snåsa, men har like mange ansatte knyttet til avdelinger i Steinkjer og Trondheim, ca. fem på hvert sted. Kontorer på Høylandet og i Ålborg i Danmark har hver sin medarbeider.

Sparer gjødsel og såkorn

Via datterselskapet GPS Agri har Norsk Navigasjon fått fotfeste i det danske markedet. Med nordtrøndersk GPS-programvare ombord i traktorene unngår danske bønder overlapping når de er ute og sår eller gjødsler. Sånt betyr fort store penger spart.

Fremfor alt har imidlertid Norsk Navigasjon nå forventninger til den nye teknologien som er spesiallaget for energisektoren.

– Fordi all informasjon samles i energiselskapets IT-system, blir den tilgjengelig for alle i organisasjonen så å si på øyeblikket. Ekstraarbeid med konvertering og innlegging av data kan glemmes, sier Jan Ivar Sandnes.

Foruten den håndholdte GPS-enheten med riktig programvarer trenger feltarbeideren en mobiltelefon til å ta inn korreksjonssignaler.

– Presisjonsmessig kommer vi i en helt ny verden. Vi snakker iallfall om desimeter-nøyaktighet. Og alt blir mye enklere, sier NTE Nett-talsmann Arne Jørstad.

 
På forsiden nå